PSSE


Idź do treściUWAGA - Status archiwalny


UWAGA
Od dnia 10.12.2020 r. strona ta jest stroną ARCHWIALNĄ.


Oficjalny, aktualny serwis znajduję się pod adresem:


https://www.gov.pl/web/psse-ostrowiec-swietokrzyski

KOMUNIKAT


Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Świętokrzyskim
PSSE w Ostrowcu Św. informuje, że w związku z wprowadzeniem systemu SEPIS (System Ewidencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej wszystkie sprawy związane z COVID-19 należy zgłaszać:
1. online poprzez formularz na stronie
https://www.gov.pl/web/gov/zglos-kwarantanne
2. lub poprzez infolinię na numer
+ 48 222 500 115.
Korespondencja obywateli dotycząca COVID-19 kierowana bezpośrednio na adres
e-mailowy, nie będzie rozpatrywana od dnia 30.11.2020r. włącznie.


Pozostałe sprawy mogą być kierowane do PSSE w Ostrowcu Św. drogą mailową na adres
psse.ostrowiec@pis.gov.pl .
Czas odpowiedzi na otrzymane zgłoszenia, w związku z bardzo dużą ilością rozpatrywanych spraw, może być wydłużony.Chcesz uzyskać odpowiedź online? Pytania i odpowiedzi oraz chat 24/7 dostępne pod adresem:
https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i-odpowiedzi

1 GRUDNIA Światowy dzień AIDS

(więcej...)
plakatRaport zakażeń koronawirusem (SARS-CoV-2)

Kto może oddać osocze chorym na COVID-19?

Chorują zarówno starsi, jak i młodsi – dlatego nie tylko wśród chorych, ale i wśród ozdrowieńców – dawców cennego osocza, znajdziemy osoby w różnym wieku.
Przy oddawaniu osocza obowiązują takie same kryteria, jak przy oddawaniu krwi.
Krew i jej składniki, w tym przypadku osocze, mogą oddać osoby w wieku od 18 do 65 lat.
Jakie jeszcze kryteria należy spełnić, by móc oddać osocze chorym na COVID-19? Wszystkie najważniejsze informacje są dostępne na
https://www.twojakrew.pl/ozdrowiency/

Zgłoszenie do kwarantanny
Automatyczne powiadamianie o nałożeniu kwarantanny

Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie natryskowych bramek dezynfekcyjnychJestem pracownikiem – co robić w przypadku zachorowania lub kwarantanny?


Masz koronawirusa lub podejrzewasz, że go masz?
Pytania i odpowiedziWszystko, co powinieneś wiedzieć o kwarantannie
Główny Inspektor Sanitarny - metody neutralizacji SARS-CoV2
Automatyczne powiadamianie o nałożeniu kwarantanny
Sprawdzone informacje na temat kwarantanny: strona gov.pl/koronawirus i infolinia Państwowej Inspekcji SanitarnejJak się zachować kiedy mam objawy COVID-19? Co zrobić jak dowiedziałem/am się o dodatnim wyniku?Zasady zlecania testów na koronawirusa


Jesienna strategia walki z epidemią koronawirusa.Zasady odbywania kwarantanny i izolacji obowiązujące od 2 września 2020 r.


COVID-19 i bezpieczeństwo żywności – wytyczne dla przedsiębiorstw sektora spożywczego
Bezpieczny powrót do szkoły - spot informacyjny
Najważniejsze wskazówki dla rodziców w związku z powrotem uczniów do szkół i placówekUWAGA!!KONKURS

OPUBLIKOWANY PRZEZ GIS PROMUJĄCY AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ PODCZAS WAKACJI SPĘDZONYCH WSPÓLNIE Z RODZINĄ

Aktywnie spędziłeś wakacje? Weź udział w naszym konkursie
https://www.gov.pl/web/gis/aktywnie-spedziles-wakacje-wez-udzial-w-naszym-konkursiePaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Św. informuje, że z dniem 15.06.2020 r. zostaje wznowione przyjmowanie prób do badań na nosicielstwo pałeczek Salmonella, Shigella.


Próbki do badań będą przyjmowane od poniedziałku do środy w godzinach: 7:30 -9:00.


Z uwagi na szczególną sytuację związaną z ogłoszeniem stanu epidemii na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, w celu zachowania bezpieczeństwa zaleca się:

- zachowanie zasady, że dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie,w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów;

-zakrywanie przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki albo przyłbicy, usta i nos oraz noszenie rękawiczek jednorazowych przez pracowników oraz interesantów w trakcie wykonywania bezpośredniej obsługi interesantów.

Szczegółowe informacje dotyczące przyjmowania prób znajdują się w zakładce: Badanie na nosicielstwo Salmonella, Shigella.
W trosce o bezpieczeństwo zdrowotne petentów oraz pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Ostrowcu Św. uprzejmie prosimy, by w miarę możliwości wszelkie sprawy załatwiać za pośrednictwem:

e-mail: psse.ostrowiec@pis.gov.pl
poprzez platformę ePUAP______________________________________________________________________________________________________________
W przypadku pytań dotyczących koronawirusa zachęcamy do odwiedzenia strony, na której zamieszczono odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i-odpowiedziAktualności - Koronawirus
Główny Inspektorat Sanitarny

Wytyczne zamieszczone na stronach poszczególnych ministerstw we współpracy z GIS


W przypadku dodatkowych pytań dotyczących wytycznych dla uruchamianych branż dostępni są eksperci pod numerami telefonów:

732 122 500
lub
22 484 84 84 pozycja 3.Serwis kąpieliskowy: sk.gis.gov.pl


Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Świętokrzyskim w sprawie Kąpieliska "Gutwin"

Sezonowa Ocena Jakości Wody Kąpielisko "GUTWIN"
Komunikat nr 4 - z dn. 13.08.2020 r.
Komunikat nr 3 - z dn. 20.07.2020 r.
Komunikat nr 2 - z dn. 02.07.2020 r.
Komunikat nr 1 - z dn. 12.06.2020 r.
Światowy Dzień Rzucania Palenia
"Nowe narkotyki" - poradnik dla nauczycieli

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Św. udostępnia poradnik dla nauczycieli "Nowe narkotyki" opracowany w Głównym Inspektoracie Sanitarnym.Zakres tematyczny informacji zawartych w Poradniku stanowi uzupełnienie wiedzy na temat nowych narkotyków. Poradnik umożliwi również nauczycielom i rodzicom rozszerzanie wiedzy dotyczącej właściwego rozpoznawania zagrożeń związanych z nowymi narkotykami oraz nabycie praktycznych umiejętności do zastosowania w obliczu pojawiających się sytuacji problemowych.

(więcej..)
Główny Inspektor Sanitarny ostrzega !
Aktualne komunikaty Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy

KOMUNIKAT XI - dotyczy informacji o ukazaniu się dyrektywy Komisji 2019/1831/UE z dnia24 października 2019 r. ustanawiającej piąty wykaz wskaźnikowych dopuszczalnych wartościnarażenia zawodowego zgodnie z dyrektywą 98/24/WE oraz zmieniająca dyrektywę Komisji2000/39/WE.

KOMUNIKAT XII - dotyczy stanowiska Międzyresortowej Komisji ds. NDS i NDN w sprawiewykonywania pomiarów podczas prac, w których powstaje frakcja respirabilna krzemionkikrystalicznej, w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawa.Procedury postępowania w zakładach przemysłowych na wypadek potwierdzenia lub podejrzenia zakażenia SARS-CoV-2 u pracowników zakładu produkcyjnego branży spożywczej, a także pracowników obiektów logistycznych.
Bezpieczny powrót do szkół. Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.


Bezpieczne Wakacje -Przepis GIS: Uważaj burza!!
Wymogi bezpieczeństwa saniternego obiektów małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnejOstrzeżenie publiczne - bardzo niebezpieczny narkotyk - etazen!Bezpieczne Wakacje 2020

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W OSTROWCU ŚWIETOKRZYSKIM PRZYPOMINA, ŻE Tegoroczne wakacje będą inne niż zwykle, ponieważ wszyscy, musimy przestrzegać nowych zasad bezpieczeństwa i wyrobić w sobie nawyki, które pomogą nam ochronić się przed koronawirusem.


Bezpieczne Wakacje – Przepis GIS: By mały kleszcz nie stał się dużym problemem!


Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia przygotowało wytyczne dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży. Opisane procedury służą ograniczeniu ryzyka zakażenia dzieci i młodzieży oraz kadry podczas zorganizowanego wypoczynku letniego w czasie trwania epidemii COVID-19 na terenie kraju.


Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 16.06.2020 r. dla funkcjonowania placów zabaw (zlokalizowanych na otwartym powietrzu) w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce


ANEKS DO INSTRUKCJI GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO
w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych dla stacjonarnych obozów pod namiotami w związku z epidemią COVID-19


Nowe zasady zasłaniania nosa i ust, otwarte kina i siłownie – wchodzimy w kolejny etap odmrażania


Ostrzeżenie publiczneBezpieczeństwo i ochrona zdrowia osób pracujących w czasie epidemii COVID-19

Zalecenia dla zarządzających budynkami mieszkalnymi

Od 16 maja br. nie ma obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy RP stanowiącej granicę wewnętrzną w celach zawodowychWytyczne zamieszczone na stronach poszczególnych ministerstw we współpracy z GIS

Wytyczne MRiRW i GIS dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS COV-2 Warszawa, 25.05.2020 r. – aktualizacja
Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 13 maja 2020 r. dla gabinetów świadczących usługi kosmetyczne i estetyczne w trakcie epidemii SARS-CoV-2Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 13 maja 2020 r. dla funkcjonowania salonów fryzjerskich w trakcie epidemii SARS-CoV-2Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 13 maja 2020 r. dla funkcjonowania gastronomii w trakcie epidemii SARS-CoV-2Znosimy kolejne ograniczenia – 18 maja pójdziesz do fryzjera, kosmetyczki i restauracji4 maja ruszą hotele, centra handlowe i rehabilitacja lecznicza


Art. 56 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, tzw. milcząca zgoda - w świetle ustawy "Covid-19"

Wytyczne GIS z dn. 27.04.2020 znak HŚ. BW.533.1.2020.AS dot. sposobu postępowania w przypadku postępowania, o którym mowa w art. 56 ust. 2 ustawy Prawo budowlane...
Informacje dot. wytycznych dla instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz wytycznych dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego


Zasłanianie ust i nosa obowiązkowe od 16 kwietnia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Świętokrzyskim Wioletta Adamczyk-Nowak przypomina :

-Od czwartku, 16 kwietnia 2020 wszystkich będzie obowiązywał nakaz zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej.Ich noszenie ma spowodować, że osoby zakażone koronawirusem, a przechodzące chorobę bezobjawowo, nie będą nieświadomie zarażać innych.

- Każda osoba w miejscu publicznym będzie musiała nosić maseczkę, szalik czy chustkę, która zakryje zarówno usta, jak i nos.

Obowiązek dotyczy wszystkich, którzy znajdują się na ulicach, w urzędach, sklepach czy miejscach świadczenia usług oraz zakładach pracy.

Jednocześnie przypominam, że kluczowe jest zachowanie bezpiecznej odległości od innych osób -2 metry.

Przypominam także i apeluje do wszystkich mieszkańców o bezwzględne przestrzeganie zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowanie się do wytycznych służb .sanitarnych w zakresie kwarantanny i zasad higieny mających wpływ na bezpieczeństwo w obecnej sytuacji epidemiologicznej.

Dla własnego bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i życia najbliższych rekomenduję maksymalne ograniczenie przemieszczania .

Od naszej odpowiedzialności i zachowań zależy czas stabilizacji sytuacji epidemiologicznej i powrotu do "normalności".

SPRAWDŹ JAK ROBIĆ TO PRAWIDŁOWO.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Św. dnia 17-04-2020 r. nałożył 2 administracyjne kary pieniężne za naruszenie obowiązku kwarantanny.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Św. informuje, iż dnia 16-04-2020 r. wydał cztery decyzje administracyjne za naruszenie obowiązku kwarantanny, jednocześnie nakładając administracyjne kary pieniężne na łączną kwotę 25 tys. zł.

Komunikat w sprawie wykonywania szczepień ochronnych w czasie pandemii COVID-19Rekomendacje Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie wizyt kominiarskich w lokalach.
W związku z wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce, Główny Inspektor Sanitarnyproponuje rozważenie możliwości odłożenia rutynowych wizyty kominiarskich w lokalach, w tym w szczególności, w których przebywają osoby na kwarantannie lub u których zostało stwierdzone zakażenie wirusem SARS-CoV-2 do czasu zakończenia kwarantanny (14 dni), bądź wyzdrowienia lokatora.
Jeśli wizyta kominiarska ma charakter interwencyjny i jest niezbędna do zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających w lokalu, każdą sytuacje należy rozważyć indywidualnie w uzgodnieniu z Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną sprawującą nadzór nad osobami w lokalu.
Główny Inspektor Sanitarny rekomenduje następujące zasady ogólne:
" poproszenie lokatorów o staranne przewietrzenie lokalu przed wizytą kominiarską,
" poproszenie lokatorów o zdezynfekowanie klamek drzwi wejściowych i w lokalu przed wizyta kominiarską,
" przestrzeganie zasady bezpieczniej odległości - (1,5 - 2 m) od osób zamieszkujących lokal, poproszenie lokatorów o przejście do pomieszczenia w którym nie znajdują się przewody kominowe,
" założenie przez kominiarzy rękawiczek jednorazowych podczas wykonywania czynności i wyrzucenie ich po odbytej wizycie do kosza na śmieci lub umycie rąk wodą z mydłem, lub ich dezynfekcję środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Świętokrzyskim nakazuje stosowanie się do wytycznych służb sanitarnych w zakresie stosowania zasad higieny zalecanych w zakładach fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu i odnowy biologicznej, w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem.Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Świętokrzyskimprzedstawia opinię Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny dotyczącą koniecznego zakresu mycia i dezynfekcji instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji w obiektach użyteczności publicznej, w celu ograniczenia możliwości przenoszenia się korononawirusa wywołującego chorobę COVID-19.

Światowy Dzień Zdrowia obchodzony co roku 7 kwietnia, w rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), daje nam możliwość mobilizacji działań poświęconych konkretnym zagadnieniom i problemom zdrowotnym ważnym dla ludzi na całym świecie.

Każdego roku motyw przewodni Światowego Dnia Zdrowia poświęcony jest tematyce, która podkreśla priorytetowy obszar problemów w obszarze zdrowia publicznego na całym świecie.

Tegorocznym tematem przewodnim Światowego Dnia Zdrowia oraz hasłem tegorocznych obchodów jest
"Wsparcie pielęgniarek i położnych". Pandemia koronawirusa sprawiła, że coraz bardziej doceniamy pracę osób związanych z zawodami medycznymi. Postawa pielęgniareki położnych stanowi znakomity przykład troski o drugiego człowieka, gdzie najważniejsza jest chęć niesienia pomocy innym ludziom. Bez nich trudno sobie wyobrazić właściwe funkcjonowanie służby zdrowia.

Głównym celem obchodów jest zwrócenie szczególnej uwagi, na pracę i poświęcenie pielęgniareki położnych.Są to jedne z najważniejszych zawodów zaufania publicznego. Wykonując swoją pracą z zaangażowaniem i poświęceniem pokazują szczególnie, iż ma ona wielką wartość i może być źródłem satysfakcji. To właśnie pielęgniarki i położne są przy nas w trakcie problemów zdrowotnych, epidemii, towarzyszą podczas narodzin, a niekiedy nawet w ostatnich godzinach życia. Ich trud, oddanie i wrażliwość na cierpienie w codziennej pracy zapewnia pacjentom poczucie bezpieczeństwa i wsparcia.

Dyrektor Generalny Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) uznał, że wzmocnienie pielęgniarstwa i położnictwależy w interesie powszechnej ochrony zdrowia na całym świecie.Szkolenie funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej-nowy Koronawirus SARS CoV-2

06 marca 2020 roku w świetlicyKomendyPowiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Św. odbyło się szkolenie z zakresu profilaktyki oraz ewentualnego postępowania w przypadku bezpośredniego kontaktu z osobą chorą lub podejrzaną o zachorowanie wywołane nowym koronawirusem (SARS CoV-2)
Pracownicy Promocji Zdrowia iOświaty ZdrowotnejPSSE w Ostrowcu Św. przekazali najważniejsze informacje na temat koronawirusa (SARS CoV-2), objawów zarażenia, a także sposobów ograniczania ryzyka zakażenia SARS CoV-2
Szczególną uwagę zwrócono na sytuacje wymagające szczególnej ostrożności podczas wykonywania obowiązków służbowychoraz stosowanie środków ochrony indywidualnej.
INFORMACJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z PÓŁNOCNYCH WŁOCH

IV edycja konkursu pod hasłem: "Szkoła wolna od używek"
adresowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Św. zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych z powiatu ostrowieckiego do udziału w Konkursie "Szkoła wolna od używek" organizowanego w ramach programu edukacyjnego: "ARS, czyli jak dbać o miłość?". W konkursie mogą wziąć udział również szkoły ponadpodstawowe, które nie uczestniczą w ww. programie.
Organizatorem konkursu jest Główny Inspektorat Sanitarny.
Celem konkursu jest m.in. aktywna promocja i edukacja w zakresie profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych.
Zadanie konkursowe polega na nagraniu i zmontowaniu filmu krótkometrażowego o tematyce dotyczącej ww. tematyki.
Szczegółowy Regulamin Konkursu, a także aktualności dotyczące konkursu zamieszczone są na stronie internetowej
www.szkolawolnaoduzywek.pl i www.gis.gov.pl oraz na stronie Facebook Głównego Inspektoratu Sanitarnego„Jak uchronić się przed koronawirusem?” Infografiki Światowej Organizacji Zdrowia WHO


Zachorowania na zapalenie płuc spowodowane nowym
koronawirusem 2019-n-CoV


https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/

Zalecenia dla osób podróżujących po Chinach

Informacja dla osób powracających z regionu Azji Południowo-WschodniejWięcej informacji:
https://www.gov.pl/web/edukacja/ferie2020
https://wypoczynek.men.gov.pl

Ferie zimowe tuż, tuż…

Na terenie województwa świętokrzyskiego
ferie zimowe rozpoczynają się
27 stycznia i potrwają do 09 lutego 2020 r.
Wypoczynek zimowy to czas relaksu, a przede wszystkim beztroskiej zabawy na świeżym powietrzu. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Św. przypomina, na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę, aby ferie zimowe minęły bezpiecznie. (więcej…)


Konferencja
"Środki psychoaktywne w środowisku szkolnym - jak przeciwdziałać zagrożeniom?"Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach oraz Polskie Towarzystwo Higieniczne organizują konferencję szkoleniową: "Środki psychoaktywne w środowisku szkolnym - jak przeciwdziałać zagrożeniom?"

Konferencja odbędzie się
w dniu 20 grudnia 2019 r. w siedzibie Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach przy ul. Jagiellońskiej 109A (Audytorium 2, w godz. 10.00 - 13.10).

Zapraszamy przedstawiciela (przedstawicieli) Szkoły do udziału w konferencji.
Deklarację uczestnictwa w konferencji należy wypełnić do dnia 16 grudnia 2019 r.


(więcej informacji…)


Powiatowy Konkurs pod hasłem: "Dzisiaj sport, jutro zdrowie"

25 listopada 2019 roku w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 im. Bolesława Chrobrego w Ostrowcu Św. odbyła się VIII edycja Powiatowego Konkursu pod hasłem "Dzisiaj sport, jutro zdrowie" skierowanego do uczniów klas V szkoły podstawowej.
Głównym organizatorem konkursu była Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ostrowcu Św., współorganizatorem Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Ostrowcu Św. oraz Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrowcu Św.

Celem konkursu, do którego przystąpiło 8 szkół z terenu powiatu ostrowieckiego, było:
- zwiększenie wiedzy uczniów na temat zdrowego stylu życia,
- kształtowanie umiejętności logicznego myślenia i korzystania z posiadanej wiedzy,
- zwiększenie świadomości dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej dla organizmu człowieka,
- popularyzacja wiedzy dotyczącej I pomocy i doskonalenie praktycznych umiejętności.


(więcej informacji)


Od 1988 roku corocznie 1 grudnia obchodzony jest Światowy Dzień AIDS ustanowiony z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Jest to dzień, w którym, szczególnie staramy się przełamywać bariery takie jak strach i wynikającą z niego stygmatyzację osób zakażonych HIV i chorych na AIDS.
Jest to bardzo ważna data, która integruje wiele działań związanych z profilaktyką HIV/AIDS, podejmowanych na całym świecie.

HIV i AIDS w Polsce - Od wdrożenia badań w 1985 roku do 30 kwietnia 2019 roku*:
stwierdzono zakażenie HIV u 24 303 osób;
odnotowano
3 692 zachorowania na AIDS;
1 418 chorych zmarło.

*opracowano na podstawie danych NIZP-PZH


(więcej informacji…)
Światowy Dzień Rzucania Palenia
21 listopad 2019

Światowy Dzień Rzucania Palenia stanowi okazję do zwrócenia uwagi na powszechność nałogu palenia papierosów i jego konsekwencje zdrowotne oraz jest zachętą do abstynencji od wszystkich form konsumpcji tytoniu.

Należy pamiętać, że palenie papierosów zarówno czynne jak i bierne szkodzi zdrowiu, co wynika z obecności w dymie tytoniowym około 4 tys. związków chemicznych, z czego 40 ma udowodnione działanie rakotwórcze, a 100 działanie toksyczne na tkanki naszego organizmu.

Uzależnienie od tytoniu to przewlekła choroba wymieniona w międzynarodowej klasyfikacji chorób jako zaburzenia psychiczne i zachowania spowodowane paleniem.
Palenie tytoniu powoduje zmiany w funkcjonowaniu układu krążenia: zmniejsza się tolerancja wysiłku fizycznego, rośnie ciśnienie krwi, dochodzi do zmniejszenia przepływu krwi w naczyniach wieńcowych i skórnych. Zmiany te powodują rozwój choroby niedokrwiennej serca, nadciśnienia tętniczego i zwiększają ryzyko zawału serca.

"Chrońmy zdrowie naszej młodzieży"

8 listopada 2019 roku w sali teatralnej Bursy Szkolnej w Ostrowcu Św. odbyła się konferencja pt. "Chrońmy zdrowie naszej młodzieży".
W ww. przedsięwzięciu uczestniczyli rodzice wychowanków Bursy Szkolnej oraz jej pracownicy.
Przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Ostrowcu Św. podczas spotkania wygłosił prelekcję na temat szkodliwości zdrowotnych wynikających z czynnego i biernego palenia tytoniu oraz zagrożeń dotyczących e-papierosów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Św. informuje, że na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego został zamieszczony Poradnik Głównego Inspektora Sanitarnego "Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobkach i klubach dziecięcych - Aspekty higieniczne i zdrowotne".
Niniejszym poniżej wskazujemy ścieżkę dostępu do Poradnika oraz informacji nt. podstawowych aktów prawnych dotyczących opieki nad dzieckiem do lat 3, żłobków i klubów dziecięcych.

https://gis.gov.pl/zdrowie/akty-prawne-wymagania-dotyczace-zlobkow/?preview=true
https://gis.gov.pl/bip_list/pliki-do-pobrania/Sezonowa Ocena Jakośći Wody Kąpielisko "GUTWIN"Festiwal Piosenki o Zdrowiu "Zdrowe nutki" - etap wojewódzki


29 października 2019 roku w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbył się etap wojewódzki Festiwalu Piosenki o Zdrowiu "Zdrowe Nutki" adresowany do dzieci klas I-IV szkół podstawowych z województwa świętokrzyskiego.
Powiat ostrowiecki podczas ww. wydarzenia reprezentowała Szkoła Publiczna im. Krzysztofa Szydłowieckiego w Ćmielowie - zwycięscy etapu powiatowego konkursu.

(więcej…)


Festiwal Piosenki o Zdrowiu "Zdrowe nutki" - etap powiatowy

25 października 2019 roku w Ostrowieckim Browarze Kultury odbył się Finał Etapu Powiatowego Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 2019 "Zdrowe Nutki".

Celem konkursu było:

  • zainteresowanie dzieci i ich opiekunów tematyką zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem zdrowego żywienia i aktywności fizycznej,
  • zainspirowanie uczestników do poszukiwań treści prozdrowotnych i nowych form wyrazu,
  • aktywizacja środowisk szkolnych w zakresie działań prozdrowotnych.

Tematyka wykonywanych piosenek dotyczyła szeroko rozumianego zdrowia, a w szczególności zdrowego stylu życia, zdrowego odżywiania oraz aktywności fizycznej.

(więcej…)
Ogólnopolski Program Edukacyjny "Trzymaj Formę!"
-
zmiany w rejestracji!

Więcej informacji:


Program Szczepień Ochronnych na rok 2020.

Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie Programu Szczepień
Ochronnych na rok 2020.

(więcej...)

Informacja na temat zagrożeń dotyczących e-papierosówE-papierosy oraz tytoń podgrzewany postrzegane są jako mniej szkodliwe, dlatego młodym ludziom wydają się one szczególnie atrakcyjne. Pozwalają one ukryć młodzieży nawyk palenia. Tym samym eliminują istotny czynnik chroniący ich przed sięganiem po papierosy, jakim jest strach przed wykryciem nałogu przez rodziców. Dlatego też w łatwy sposób otwierają furtkę do palenia papierosów w przyszłości.

Istnieją również dowody na to, że młodzi ludzie, którzy używają e-papierosów, mogą częściej palić papierosy w przyszłości. Istnieją udokumentowane przypadki zatruć płynem z e-papierosów wśród dzieci oraz osób dorosłych. Ważna jest zatem wiedza na temat zagrożeń związanych z e-papierosami.

Wszystkie e-papierosy mają wysoką zawartość nikotyny. Według producenta pojedyncza kapsułka JUUL zawiera tyle samo nikotyny, co paczka 20 zwykłych papierosów. Produkt jest dostępny tylko w wysokich stężeniach nikotyny, co może powodować u niektórych nastolatków szybki rozwój uzależnienia.

INFORMACJA NA TEMAT POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ ZWIĄZANYCH ZE STOSOWANIEM ELEKTRONICZNYCH PAPIEROSÓW (PDF)
WSZAWICA - NAWRACAJĄCY PROBLEM

Wszawica pozostaje istotnym problemem higienicznym i możew pewnych przypadkach być sygnałem zaniedbań opiekuńczych rodziców lub opiekunów w stosunku do dziecka, co nie może być lekceważone.
Ponieważ ciężar zwalczania wszawicy został przesunięty z działań ocharakterze przeciwepidemicznym realizowanych przez inspekcję sanitarną obecnie, działania w tym zakresie w sytuacjach stwierdzonych zaniedbań opiekuńczych wobec dziecka pozostają w kompetencji placówek, w których przebywają dzieci i ośrodków pomocy społecznej. Istniejące w tym zakresie regulacje prawne są wystarczające dla skutecznej walki z wszawicą.
Dyrektorzy szkół i placówek świadomi spoczywającego na placówce obowiązku dotyczącego prowadzenia profilaktyki i zwalczania wszawicy u dzieci powinni w sposób systematyczny i skoordynowany realizować działania profilaktyczne dotyczące ww. tematyki.
W postępowaniu dotyczącym kontroli czystości uczniów przez pielęgniarki / higienistki szkolne należy kierować się wytycznymi zawartymi w "Stanowisku Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia w sprawie zapobiegania i zwalczania wszawicy u dzieci i młodzieży" mając na uwadze "Stanowisko GIS dotyczące profilaktyki i zwalczania wszawicy".


Stanowisko Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowiaw sprawie zapobiegania i zwalczania wszawicy u dzieci i młodzieży

Stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące profilaktyki i zwalczania wszawicy
INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY


15 października - Światowy Dzień Mycia Rąk.
Celem obchodów Światowego Dnia Mycia Rąkustanowionego przez UNICEF w 2008 roku jest uświadomienie społeczeństwu na świecie znaczenia mycia rąk jako kluczowego elementu profilaktyki zdrowotnej oraz wspieranie globalnej i lokalnej kultury mycia rąk.

(więcej...)
Uroczyste otwarcie nowego budynku Szkoły Podstawowej w Bałtowie.
W środę 3 października 2019 roku odbyło się uroczyste otwarcie nowego budynku Szkoły Podstawowej w Bałtowie połączone ześlubowaniem uczniów klasy pierwszej.

(więcej...)
1 października - Ogólnopolski Dzień Profilaktyki Grypy

KOMUNIKAT
_____________________________________________________________________

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wOstrowcu Św. informuje, że do 05.11.2019 r. w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Ostrowcu Św. nie będą udzielane porady grzybowe (brak grzyboznawcy).

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat bezpiecznego grzybobrania znajdującymi się:


Kampania prewencyjno-kontrolna pt. "Dobry przepis na bezpieczeństwo"
_____________________________________________________________________
Kampania prewencyjno-kontrolna pt. "Dobry przepis na bezpieczeństwo"

Skierowana do branży przetwórstwa mięsnego.

(więcej...)


SPOTKANIA PROFILAKTYCZNE Z MŁODZIEŻĄ
_____________________________________________________________________

W dniach 24.09.2019 r. oraz 26.09.2019 r. pracownik Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej PSSE w Ostrowcu Św. przeprowadził spotkania edukacyjne z dziećmi i młodzieżą szkolną. Spotkania odbyły sięw Publicznej Szkole Podstawowej im. Walentego Stefańskiego w Bodzechowie oraz Szkole Podstawowej nr 1 im. Krzysztofa Szydłowieckiego w Ćmielowie.

Uczestnikom spotkań zostały przekazane najważniejsze informacje na temat zdrowego odżywiania, aktywności fizycznej, a także niekorzystnego działania napojów energetycznych na organizm młodego człowieka.

100-lecie służb sanitarnych - Kielce
_____________________________________________________________________

23 września 2019 r. w Filharmonii Świętokrzyskiej świętowano 100 lat istnienia służb sanitarnych. Jak powiedział przybyły na uroczystość Jarosław Pinkas, Główny Inspektor Sanitarny, choć wiele osób nie wie dokładnie na czym polega działalność tej jednostki, to pełni ona kluczową rolę jeśli chodzi o bezpieczeństwo zdrowotne od narodzin człowieka do jego śmierci.

(więcej...)

_____________________________________________________________________________
=============================================================================


UWAGA- INFORMACJE DLA ROLNIKÓW
Informacje dla producentów produkcji pierwotnej pochodzenia roślinnego dotyczące bezpieczeństwa żywności w zakresie produkcji podstawowej znajdują się w zakładce Informacje dla rolników i Bezpieczeństwo Żywności


---------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA O AKTUALNYCH ZAGROŻENIACH ZWIĄZANYCH Z CHOROBAMI ZAKAŹNYMI I ZAKAŻENIAMI U LUDZI

Komunikat nr 5 "GUTWIN
_____________________________________________________________________

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Świętokrzyskim w sprawie Kąpieliska "Gutwin" 12.09.2019r.

(więcej...)
Nowe Narkotyki w Polsce 2017-2018
_____________________________________________________________________

Nowe Narkotyki w Polsce 2017-2018. Raport Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych.

Link do strony :
https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2017/08/Raport-G%C5%82%C3%B3wnego-Inspektora-Sanitarnego.Nowe-narkotyki-w-Polsce-2017-2018..pdf
ASF - AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ
_____________________________________________________________________
ASF - AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

ASF, czyli afrykański pomór świń to szybko szerząca się, zakaźna choroba wirusowa, na którą podatne są świnie domowe, świniodziki oraz dziki.


ASF nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla gospodarstw.


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Św. zaleca zapoznanie się z materiałami informacyjnymi na temat ASF znajdującymi się na stronie internetowej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ostrowcu Św.

(więcej...)


Komunikat nr 4 "GUTWIN
_____________________________________________________________________

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Świętokrzyskim w sprawie Kąpieliska "Gutwin" 28.08.2019r.

(więcej...)1-7 sierpnia Światowy Tydzień Karmienia Piersią
_____________________________________________________________________

Światowy Tydzień Karmienia Piersią obchodzony jest od 1990 r.
Głównym założeniem tej inicjatywy jest promowanie karmienia wyłącznie mlekiem matki przez pierwsze pół roku życia dziecka w celu zapewnienia jego prawidłowego rozwoju.
Karmienie piersią jest naturalnym sposobem żywieniazdrowychniemowląt i żaden preparat zastępujący mleko kobiece nie posiada identycznych właściwości co mleko kobiece. Pokarm kobiecy wytwarzany w wystarczających ilościach przez zdrową matkę w pełni zaspokaja zapotrzebowanie niemowlęcia na wszystkie niezbędne składniki odżywcze.
Wyjątek stanowią witaminy D i K. Światowa Organizacja Zdrowia zaleca wyłączne karmienie piersią przez 6 pierwszych miesięcy życia.Po 6miesiącu życiadieta powinna zostać rozszerzona o owoce i warzywa, które stanowią posiłki uzupełniające. Karmienie piersią należy kontynuować do ukończenia przez dziecko 2 lat lub dłużej.

Dodatkowe korzyści płynące z karmienia piersią


28 lipca Światowym Dniem Wirusowych Zapaleń Wątroby
_____________________________________________________________________

W 2010 r. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznała wirusowe zapalenia wątroby (WZW) za jedno z największych zagrożeń epidemiologicznych XXI wieku, ustanawiając 28 lipca Światowym Dniem Wirusowego Zapalenia Wątroby (World Hepatitis Day).

Przyczyną WZW są zakażenia wirusami przeważnie typu A, B, C, i E, z których za najgroźniejsze uznaje się przenoszone przez krew wirusy typu B (HBV) i C (HCV), podczas gdy wirusy typu A (HAV) i E (HEV) szerzą się drogą pokarmową oraz przez kontakt z osobami zakażonymi.

Zakażenia HBV i HCV często przebiegają w sposób utajony, przez lata skrycie niszcząc wątrobę, prowadząc do zwłóknienia oraz marskości wątroby i niekiedy do raka wątrobowokomórkowego.

więcej informacji: https://gis.gov.pl/kampania/hcv-jestem-swiadom/


Komunikat nr 3 "GUTWIN
______________________________________________________________________

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Świętokrzyskim w sprawie Kąpieliska "Gutwin" 23.07.2019

(więcej...)


Wytyczne Komisji Europejskiej dot. ograniczania ryzyka mikrobiologicznego w odniesieniu do świeżych owoców i warzyw na etapie produkcji podstawowej poprzez przestrzeganie zasad higieny ______________________________________________________________________

(więcej...)


Obowiązek zapewnienia szczepień ochronnych przez pracodawcę - informacja
___________________________________________________________________________47. edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy
___________________________________________________________________________
Organizatorem Konkursu jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, we współpracy z innymi ministerstwami, Naczelną Organizacją Techniczną, urzędami kontroli warunków pracy, instytucjami ubezpieczeniowymi oraz partnerami społecznymi.


(więcej...)Komary w Polsce. Ryzyko zdrowotne. Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego

________________________________________________________________________________________

Polska jest krajem, w którym występuje klimat umiarkowany przejściowy. Warunki panujące w tym klimacie (amplituda temperatur oraz wilgotność) są niewystarczające do rozwoju innych gatunków tych owadów, które występują w innych rejonach świata (np. w Afryce, Azji, Ameryce) i tam są przyczyną wielu groźnych dla człowieka chorób zakaźnych (np. malarii, żółtej gorączki, gorączki Denga itp.).


(więcej)Informacja dla plantatorów i punktów skupu owoców i warzyw

________________________________________________________________________________________

(więcej)


Komunikat nr 2 "GUTWIN
______________________________________________________________________

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Świętokrzyskim w sprawie Kąpieliska "Gutwin" 01.07.2019

(więcej...)Komunikat nr 1 "GUTWIN
________________________________________________________________________________________

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Świętokrzyskim w sprawie Kąpieliska "Gutwin" 14.06.2019


(więcej...)FONTANNY - OSTRZEŻENIE

Instrukcja Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych dla stacjonarnych obozów pod namiotami.

Poradnik bezpiecznego wypoczynku.Aktualne informacje dla organizatorów,rodziców i uczestników wypoczynku.Plik do pobrania:
Poradnik - "Zdrowe i bezpieczne wakacje"

_____________________________________________________________________________________________

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Świętokrzyskim w związku ze zmiennymi warunkami atmosferycznymi i możliwością wystąpienia zdarzeń
o charakterze kryzysowym przekazuje informacje w zakresie:
- "Zalania i podtopienia niezbędne informacje";
- "Dezynfekcja wody przeznaczonej do spożycia w warunkach klęski żywiołowej";
- "Jakość wody z ujęć niepewnych po zastosowaniu prostych metod uzdatniania wody";
- "Oczyszczanie i odkażanie studni"._____________________________________________________________________________________________

Światowy Dzień bez Tytoniu 2019
_____________________________________________________________________________________________Głównym tematem Światowego Dnia bez Tytoniu w 2019 r. ogłoszonym przez Światową Organizację Zdrowia jest "Tytoń a zdrowe płuca".
Jego celem jest zwiększenie świadomości na temat negatywnego wpływu tytoniu na płuca - od raka po przewlekłe choroby układu oddechowego oraz podstawowej roli, jaką płuca odgrywają dla zdrowia i dobrego samopoczucia wszystkich ludzi.
(więcej…)
Plik do pobrania:
Plakat "Nie toń w nikotynie"EUROPEJSKI TYDZIEŃ SZCZEPIEŃ 24-30.04.2019 r.

_____________________________________________________________________________________________

EUROPEJSKI TYDZIEŃ SZCZEPIEŃ
24-30.04.2019 r.
W dniach
24 - 30 kwietnia 2019 roku obchodzona jest kolejna edycja Europejskiego Tygodnia Szczepień.
Głównym celem tego przedsięwzięcia jest zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie szczepień ochronnych, jako najskuteczniejszej formy zapobiegania chorobom zakaźnym i zakażeniom.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej:
http://szczepienia.pzh.gov.pl/europejski-tydzien-szczepien-2019-poznaj-i-udostepnij-fakty-na-temat-szczepien/KAMPANIA EDUKACYJNO - PROFILAKTYCZNA
ph. " NARKOTYKI I DOPALACZE ZABIJAJĄ. SZKODA CIEBIE NA TAKIE PATOKLIMATY"

_____________________________________________________________________________________________

KAMPANIA EDUKACYJNO - PROFILAKTYCZNA
ph. " NARKOTYKI I DOPALACZE ZABIJAJĄ. SZKODA CIEBIE NA TAKIE PATOKLIMATY"


"Narkotyki i dopalacze zabijają. Szkoda Ciebie na takie patoklimaty" to hasło kampanii edukacyjno - profilaktycznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, która rozpoczęła się 2 kwietnia 2019 r. Kampania jest adresowana przede wszystkim do młodych ludzi.
(więcej…)

Do pobrania:
Spot filmowy
http://razembezpieczniej.mswia.gov.pl/rb/kampania/4274,Kampania-quotNarkotyki-i-dopalacze-zabijajaquot.html

Informacja na temat konkursu na "mem" internetowy i animację w formacie GIF
http://razembezpieczniej.mswia.gov.pl/rb/kampania/4281,Konkurs.html


"Bezpieczna zabawa w piaskownicy"
______________________________________________________________________

Wiosna sprzyja zabawom dzieci na świeżym powietrzu. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Św. przypomina o podstawowych zasadach korzystania z piaskownic oraz obowiązkach spoczywających na administratorach piaskownic wpływających na bezpieczeństwo osób z nich korzystających.

ulotka "Bezpieczna zabawa w piaskownicy"


Światowy Dzień Zdrowia - 7 kwietnia 2019
______________________________________________________________________

Światowy Dzień Zdrowia obchodzony jest 7 kwietnia w rocznicę powstania w 1948 roku Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

W tym roku tematem przewodnim jest popularyzowanie Uniwersalnej Opieki Zdrowotnej (Universal Health Coverege, UHC) ze szczególnym uwzględnieniem podstawowej opieki zdrowotnej (Primary Health Coverege, PHC).

Tegorocznym tematem przewodnim jest powszechna opieka medyczna. Miliony ludzi wciąż musi wybierać między nią a mieszkaniem, ubraniem, czy jedzeniem. Popularyzacja Uniwersalnej Opieki Zdrowotnej (UHC) ze szczególnym uwzględnieniem podstawowej opieki zdrowotnej uważana jest jako priorytetowy obszar zdrowia.


Więcej informacji:
World Heath Day in 2019 and previous years
https://www.who.int/westernpacific/news/events/world-health-day

WHD day Campaign in 2019
https://www.who.int/westernpacific/news/events/detaol/2019/04/07/western-pacific-events/world-health-day-2019Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Św.
zaprasza do udziału w konkursie

______________________________________________________________________

KLESZCZE - ZAPOBIEGANIE
______________________________________________________________________
Sezon wiosenno-letni to tzw. "sezon na kleszcza". Odpoczynek w cieniu drzew, na polanach, na szlakach górskich, w parkach może stwarzać zagrożenie związanez ukąszeniem przez kleszcze. Powinniśmy zatem znać sposobyochrony przed tymi pasożytami.
(więcej…)
(więcej…)
(więcej…)24 marca - Światowy Dzień Gruźlicy
______________________________________________________________________
Światowy Dzień Walki z Gruźlicą jest to święto obchodzone rokrocznie 24 marca. Zostało wyznaczone przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) w rocznicę poinformowania świata nauki o wyizolowaniu prątka gruźlicy przez Roberta Kocha w 1882 roku.
Obchody mają na celu podnieść świadomość społeczeństwa na temat światowej epidemii gruźlicy i zwiększyć wysiłki w celu jej wyeliminowania.

Gruźlica jest chorobą zakaźną - wywoływaną przez bakterię - prątek gruźlicy.
Źródłem zakażenia prątkiem jest najczęściej chory na gruźlicę prątkujący.
Najważniejszą metodą zapobiegania szerzenia się gruźlicy w społeczeństwie jest wczesne wykrycie choroby i natychmiastowe leczenie chorego.

Do pobrania:
Co należy wiedzieć o gruźlicy…

III edycja konkursu pod haslem: "Szkoła wolna od używek"
adresowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych
______________________________________________________________________
Zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych woj. świętokrzyskiego do udziału w Konkursie "Szkoła wolna od używek" organizowanym w ramach programu edukacyjnego: "ARS, czyli jak dbać o miłość?".
Głównym celem konkursu jest aktywna promocja i edukacja w zakresie profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych.
Zadanie konkursowe polega na nagraniu i zmontowaniu filmu krótkometrażowego o tematyce dotyczącej profilaktyki uzależnień. Prace konkursowe należy przesyłać do właściwych terenowo, dla poszczególnych placówek oświatowych, powiatowych stacji sanitarno - epidemiologicznych.
Organizatorem konkursu jest Główny Inspektorat Sanitarny.


Do pobrania:
1. Regulamin Konkursu "Szkoła wolna od używek" na film krótkometrażowy
2. Deklaracja uczestnictwa w Konkursie (Zał. nr 1 do Regulaminu)
3. Formularz zgłoszeniowy szkoły do udziału w Konkursie (Zał. nr 2 do Regulaminu)
4. Zgoda na wykorzystanie wizerunku (Zał. nr 3 do Regulaminu)
5. Zgoda na udział w Konkursie oraz wykorzystanie wizerunku dziecka (Zał. nr 4 do Regulaminu)Profilaktyka gruźlicy
______________________________________________________________________

Profilaktyka gruźlicy - Bezpłatne badania w ramach Regionalnego Programu Zdrowotnego "Wczesna diagnostyka gruźlicy u mieszkańców województwa świętokrzyskiego z grup szczególnego ryzyka"

więcejMam czas rozmawiać o teście na HIV
______________________________________________________________________
Kolejna odsłona kampanii edukacyjnej Krajowego Centrum ds. AIDS "Mam czas rozmawiać (#mamczasrozmawiac)", promująca dialog o tym dlaczego, kiedy i po co powinniśmy wykonać test.

więcej plakat spot radiowy


1 GRUDNIA ŚWIATOWY DZIEŃ AIDS
______________________________________________________________________


Od 1988 roku corocznie 1 grudnia obchodzony jest Światowy Dzień AIDS ustanowiony z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Jest to dzień, w którym, szczególnie staramy się przełamywać bariery takie jak strach i wynikającą z niego stygmatyzację osób zakażonych HIV i chorych na AIDS.


więcejWojewódzki Przegląd Małych Form Teatralnych pt. "Dopalacze - ryzykujesz życiem"
______________________________________________________________________
21 listopada 2018 roku w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbył się finał Wojewódzkiego Przeglądu Małych Form Teatralnych pod hasłem: "Dopalacze - ryzykujesz życiem". Powiat ostrowiecki w ww. przeglądzie reprezentowało Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. ks. Marcina Popiela w Ostrowcu Św., które otrzymało wyróżnienie.
Dodatkowo uczennicy wymienionej szkoły wręczono nagrodę za osobowość sceniczną.

/więcej informacji: link do strony www WSSE w Kielcach/


Powiatowy Konkurs pod hasłem "Dzisiaj sport jutro zdrowie"
______________________________________________________________________

21 listopada 2018 roku w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 im. Bolesława Chrobrego w Ostrowcu Św. odbył się Powiatowy Konkurs pod hasłem "Dzisiaj sport jutro zdrowie" skierowany do uczniów klas V szkoły podstawowej.
Głównym organizatorem konkursu była Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ostrowcu Św., współorganizatorem Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Ostrowcu Św. oraz Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrowcu Św.

(więcej...)
Odra - zakaźna choroba wirusowa
______________________________________________________________________

Odra jest jedną z najbardziej zaraźliwych chorób wirusowych. Prawie wszystkienie uodpornione dzieci ulegają zakażeniu, jeśli są narażone na kontakt z wirusem. Szczepienia przeciwko odrze mają duży wpływ na ograniczenie liczby zachorowań i zgonów z powodutej choroby na całym świecie.
Więcej informacji( https://gis.gov.pl/zdrowie/choroby-zakazne/)

Informacja dla osób dorosłych - szczepienia przeciwko odrze
https://gis.gov.pl/zdrowie/informacja-dla-osob-doroslych-szczepienia-przeciwko-odrze/Konferencja "Zdrowie Polaków Wczoraj, Dziś i Jutro".
______________________________________________________________________Rok 2018 jest rokiem obchodów 100-lecia istnienia Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny, który w związku z powyższym zaplanował zorganizowanie trzech konferencji w roku bieżącym. Pierwsza z nich odbyła się 12 czerwca 2018 roku. Kolejna odbędzie się w dniu 24 października 2018 r. w ramach w/w Jubileuszu. Temat konferencji "Zdrowie Polaków Wczoraj, Dziś i Jutro".


Do pobrania:
Plakat
OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ TORNISTRA - 1 PAŹDZIERNIK 2018
______________________________________________________________________W związku z podpisaną 17 stycznia br. deklaracją współpracy pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej i Głównym Inspektorem Sanitarnym na rzecz rozwoju edukacji zdrowotnej w środowisku szkolnym, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Św. informuje, że 1 października został ogłoszony przez Panią Annę Zalewską Minister Edukacji Narodowej - Ogólnopolskim Dniem Tornistra.

więcej

Zalecenia dotyczące tornistrów szkolnych
______________________________________________________________________

Przekierowanie na stronę GIS:
https://gis.gov.pl/oswiata/zalecenia-dotyczace-tornistrow-szkolnych/

Wywiad Pana Ministra Jarosława Pinkasa z Państwową Agencją Prasy (PAP)
______________________________________________________________________


Wywiad zamieszczony na stronie GIS


KONKURS - PRZEGLĄD MAŁYCH FORM TEATRALNYCH
"DOPALACZE - RYZYKUJESZ ŻYCIEM".
______________________________________________________________________

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Św. informuje, że Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny wraz z Polskim Towarzystwem Higienicznym Oddział w Kielcach organizuje przegląd małych form teatralnych "Dopalacze - ryzykujesz życiem". Przegląd adresowany jest do szkół ponadpodstawowych województwa świętokrzyskiego i przebiegać będzie pod patronatem honorowym Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Wojewody Świętokrzyskiego.
Celem konkursu jest m.in. zwrócenie uwagi młodych ludzi na skutki zdrowotne i społeczne wynikające z używania środków psychoaktywnych oraz kształtowanie postaw asertywnych wobec stosowania środków psychoaktywnych.

Przegląd odbędzie się w dwóch etapach:
- Etap powiatowy, który odbędzie się między 12 a 16 listopada 2018 r.
- Etap wojewódzki, który odbędzie się 21 listopada 2018 roku w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach.
W celu zgłoszenia udziału w konkursie Dyrektor placówki/ szkolny koordynator konkursu przesyła pisemne zgłoszenie na odpowiednim, załączonym do pisma formularzu do Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Ostrowcu Św. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 września 2018 roku.

Do pobrania:
1. Regulamin- Konkurs małych form teatralnych "Dopalacze - ryzykujesz życiem" 2018.
2. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie małych form teatralnych "Dopalacze - ryzykujesz życiem" 2018 (Załącznik nr 1).
3. Zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka na udział w konkursie, które nie ukończyło 18 roku życia (Załącznik nr 4).
4. Klauzula informacyjna i klauzula zgody (Załącznik nr 5 i Załącznik nr 5a), Oświadczenie o zapoznaniu z regulaminem
konkursu (Załącznik nr 6), Zgoda na wykorzystanie wizerunku oraz publikację utworu.
"STOP DOPALACZOM!" NA OSTROWIECKIM RYNKU

______________________________________________________________________


7 września 2018 roku na Rynku Miasta odbyła się
impreza profilaktyczna pod hasłem "Stop dopalaczom!".

Wydarzenie zorganizowane zostało przez Miejskie Centrum Kultury oraz Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Ostrowcu Św.


Celem akcji, było przeciwdziałanie zjawisku sięgania przez młodzież i dorosłych po środki psychoaktywne.
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Ostrowcu Św. aktywnie włączyła się w ww. przedsięwzięcie. Zorganizowano stoisko edukacyjne, na którym ostrzegano zarówno młodych ludzi jak i osoby dorosłe o konsekwencjach jakie niesie za sobą zażywanie "dopalaczy". Prowadzono dystrybucję materiałów edukacyjnych oraz umożliwiono skorzystanie z alkogogli, czyli specjalnych okularów służących do demonstracji upośledzenia zmysłów występujących po spożyciu alkoholu.
Osoby zgromadzone, w tym dniu na płycie rynku uczestniczyły m.in. w programie profilaktycznym pt.
"Żyj poza klatką", który prowadził Piotr Plichta - muzyk, raper, autor programu profilaktyki uzależnień "Jedno Życie" oraz Leszek Korzeniecki - instruktor terapii uzależnień, autor wielu książek i programów profilaktycznych. Ponadto wystąpili młodzi ostrowieccy raperzy, odbyły się warsztaty plastyczne, podczas których osoby zainteresowane przygotowywały plakaty ostrzegające przed używkami.
Wydarzenie zostało zwieńczone koncertem GUZIORA - polskiego rapera."Szczepienia ochronne - jak zachęcić nieprzekonanych"
______________________________________________________________________

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Św.zachęca do udziału
w konferencji naukowo-szkoleniowej pn.
"Szczepienia ochronne - jak zachęcić
nieprzekonanych"
zorganizowanej przez Ministerstwo Zdrowia i Instytut Matki i Dziecka
w ramach działań podejmowanych na rzecz promocji szczepień, skierowanej do lekarzy
rodzinnych i pediatrów.
Jest to wydarzenie szkoleniowo-naukowe oparte na rzetelnej, usystematyzowanej wiedzy
ekspertów dotyczącej szczepień. Organizatorami merytorycznymi wydarzenia są prof.
Ewa
Helwich - Krajowy Konsultant ds. Neonatologii oraz Kierownik Kliniki Chorób
Zakaźnych Wieku Dziecięcego - prof. dr hab. n. med. Magdalena Marczyńska.

Konferencja odbędzie się w sobotę, 29 września 2018 r. w Instytucie Matki i Dziecka, przy
ulicy Kasprzaka 17a w Warszawie. Informacja o konferencji została zamieszczona na stronie
Instytutu.

Linkdo zaproszenia poniżej:
http://www.imid.med.pl/pl/aktualnosci/konferencja-szczepienia-ochronne-jak-zachecic-nieprzekonanychKomunikaty odnoszące się do wartości dopuszczalnych narażenia zawodowego ustalonych w Unii Europejskiej lub znajdujących się w projektach dyrektyw
______________________________________________________________________

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Św. przekazuje do wiadomości komunikaty Międzyresortowej Komisji do spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku pracy.
Komisja zwraca uwagę przedsiębiorców, pracowników, laboratoriów badań środowiskowych na wiążące wartości i propozycje wiążących wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego dla szkodliwych czynników rakotwórczych lub mutagennych oraz na wskaźnikowe wartości i propozycje wskaźnikowych wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego dla szkodliwych czynników chemicznych.


https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2018/07/Komunikaty-Komisji-ds-NDS-i-NDN.pdf


Fala upałów w Polsce ! Chroń się przed upałem !

LEGIONELOZA - INFORMACJE DLA OSÓB PODRÓŻUJĄCYCH

Wytyczne do przygotowania placówek medycznych na wypadek wystąpienia pandemii grypy
______________________________________________________________________

https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2018/07/Wytyczne-do-planu-pandemicznego-grypy-NIZP-PZH.pdf


więcej


Bąblowica
______________________________________________________________________
Bablowica jest groźną chorobą, która się przenosi ze zwierząt na ludzi wywoływaną przez larwy tasiemca Echinococcusgranulosus lub Echinococcusmultilocularis.


więcej


ZE SPORTOWCAMI O BEZPIECZEŃSTWIE
______________________________________________________________________

6 lipca 2018 roku w hotelu Accademia w Ostrowcu Św. odbyło się spotkanie poświęcone bezpiecznemu spędzaniu czasu wolnego podczas wakacji. W spotkaniu, które przeprowadził pracownik PZiOZ PSSE w Ostrowcu Św. oraz policjantka z ostrowieckiej komendy, udział wzięła młodzież z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu - uczestnicy obozu sportowego przygotowujący się m.in. do Letnich Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych 16 lat w pływaniu.
Podczas spotkania sportowców przestrzegano przed zażywaniem nowych narkotyków tzw. "dopalaczy", poruszono kwestię uzależnienia od alkoholu, tytoniu oraz konsekwencje zdrowotne, społeczne i prawne z nimi powiązane. Przedstawiono zagadnienia dotyczące zasad bezpieczeństwa, których należy przestrzegać w okresie wakacyjnym, aby wypoczynek był udany i szczęśliwie się zakończył.
Młodzież mogła skorzystać z alkogogli, czyli specjalnych okularów służących do demonstracji upośledzenia zmysłów występujących po spożyciu alkoholu oraz zobaczyć specjalistyczną walizkę z atrapami środków psychoaktywnych.

SPOTKANIA Z UCZESTNIKAMI PÓŁKOLONII
______________________________________________________________________

W dniach 28.06.2018 r. oraz 03.07.2018 r. pracownik Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej PSSE w Ostrowcu Św. wspólnie z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Św. przeprowadził spotkania edukacyjne z uczestnikami półkolonii.
Spotkania odbyły się w Zespole Szkół Publicznych w Sarnówku oraz Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Ostrowcu Św.
Uczestnikom półkolonii przypomniano o zasadach bezpieczeństwa podczas spędzania czasu wolnego oraz omówiono konsekwencje zdrowotne, społeczne i prawne wynikające z zażywania substancji psychoaktywnych: tytoniu, alkoholu, narkotyków oraz nowych narkotyków tzw. "dopalaczy".
Dzieci były zainteresowane poruszaną tematyką, bardzo aktywnie uczestniczyły w spotkaniach i zadawały wiele pytań.Instrukcja w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych dla stacjonarnych obozów pod namiotami
______________________________________________________________________

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży.

Poradnik Bezpiecznego wypoczynku

InstrukcjaBezpieczna zabawa w piaskownicy

______________________________________________________________________

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Św. w załączeniu przekazuje informacje dla rodziców i opiekunów dzieci korzystających
z piaskownic na palcach zabaw oraz dla właścicieli i zarządców nieruchomości,
na terenie których znajdują się piaskownice.PLAKAT
10 ZASAD BEZPIECZNYCH WAKACJI
______________________________________________________________________Patent na bezpieczne wakacje


Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Św. w sprawie postępowania na etapie produkcji pierwotnej oraz przy zbiorze owoców w zakresie ochrony żywności przed skażeniami mikrobiologicznymi w tym wirusami.


Podmioty prowadzące działalność w zakresie produkcji podstawowej i dostaw bezpośrednich produktów pochodzenia roślinnego zgodnie z art. 63 ust. 2 pkt1 lub 12 ust. 3 Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity z 2017 r. poz. 149 z późn. zm.) podlegają obowiązkowi wpisu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli. Podmioty podlegające rejestracji są zobowiązane złożyć do PPIS właściwego dla miejsca prowadzonej działalności wniosek o rejestrację zakładu na 14 dni przed rozpoczęciem planowanej działalności. Rejestracja jest bezpłatna.

Na etapie produkcji pierwotnej oraz przy zbiorze owoców należy stosować zasady dobrej praktyki higienicznej, produkcyjnej i rolniczej ze szczególnym zwróceniem uwagi na:

" stosowanie do podlewania upraw wody o prawidłowych parametrach mikrobiologicznych;
" nie wolno stosować wody zanieczyszczonej fekaliami;
" prawidłowe nawożenia upraw (do nawożenia upraw nie wolno stosować odchodów ludzkich, które mogą być zanieczyszczone chorobotwórczymi wirusami mogącymi utrzymywać się nawet przez kilka miesięcy);
" zapewnić dostęp do toalet stałych lub przenośnych, do bieżącej wody do mycia rąk oraz zapewnić higieniczne warunki do ich suszenia;
" toalety powinny być tak zaprojektowane, aby nie było możliwości przeciekań do wód gruntowych, utrzymywane w odpowiednich warunkach sanitarnych i dobrym stanie;
" przestrzeganie dobrych nawyków higienicznych w tym dbanie o czystą odzież, o higienę rąk (ręce myć każdorazowo przed rozpoczęciem zbioru owoców, po kichaniu, po korzystaniu z ubikacji itp.). Zalecane jest stosowanie rękawiczek jednorazowych;
" wskazane jest przeprowadzenie przez pracodawcę szkolenia dla osób zatrudnionych przy zbiorze owoców w zakresie utrzymania dobrych nawyków higienicznych;
" przy zbiorze nie należy palić papierosów;
" bezwzględnie przestrzegać zakazu pracy osób z objawami takimi jak: biegunka, wymioty, temperatura, kaszel lub ostra żółtaczka;
" do zbioru owoców należy używać czystych w dobrym stanie technicznym naczyń, sprzętu, pojemników, opakowań;
" dostarczając owoce do punktu skupu lub do konsumenta finalnego należy zapewnić prawidłowe i higieniczne warunki transportu;
" producenci produkcji pierwotnej i dostaw bezpośrednich muszą zapewnić identyfikowalność i możliwość śledzenia drogi owoców zgodnie z zasadą "krok w tył, krok w przód" (np. lista dostawców i odbiorców).


Kleszcze 2018 ______________________________________________________________________


Zbliża się okres wyjazdów, wycieczek, przebywania na świeżym powietrzu. Wielu z nas będzie odpoczywało w cieniu drzew, na polanach, na szlakach górskich, w parkach. Należy jednak pamiętać, że sezon wiosenno-letni to również tzw. "sezon na kleszcza". Musimy zatem być świadomi zagrożeń płynących z ukąszenia przez kleszcze i znać sposoby ochrony przed tymi pasożytami.


(więcej...)

(więcej...)


Kleszczowe zapalenie mózgu - co warto wiedzieć! ______________________________________________________________________
http://szczepienia.pzh.gov.pl/szczepionki/kleszczowe-zapalenie-mozgu/2/#jakie-sa-objawy-kleszczowego-zapalenia-mozgu

Światowy Dzień Zdrowia 2018 - "Zdrowie dla wszystkich"
______________________________________________________________________

Światowy Dzień Zdrowia 2018 - "Zdrowie dla wszystkich"

Światowy Dzień Zdrowia obchodzony jest 7 kwietnia, aby uczcić rocznicę powstania w 1948 roku Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). W 2018 roku Światowy Dzień Zdrowia przebiega pod hasłem "Zdrowie dla wszystkich".

Głównym założeniem jest skupienie uwagi na konieczności zapewnienia wszystkim ludziom dostępu do powszechnej opieki zdrowotnej na odpowiednim poziomie i możliwych do osiągnięcia zyskach płynących z tego faktu bez generowania dodatkowego obciążenia finansowego.

Cytując Dyrektora Generalnego WHO,
"nikt nie powinien wybierać między śmiercią, a trudnościami finansowymi. Nikt nie powinien wybierać pomiędzy kupieniem leków, a kupieniem jedzenia".

Światowa Organizacja Zdrowia, począwszy od 7 kwietnia 2018 roku, planuje szereg działań służących poprawie zdrowia wszystkich ludzi na świecie. Celem jest inspirowanie, motywowanie i doradzanie podmiotom związanym z powszechną opieką zdrowotną, aby te podejmowały działania mające na celu poprawę dostępu do świadczeń.
Do pobrania:
Kluczowe założenia kampanii

Do pobrania:

Minister Zdrowia -
komunikat do rodziców i opiekunów
Minister Zdrowia -
komunikat do świadczeniodawców
Plakat


Wzór informacji o zakazie udostępniania solarium osobom, które nie ukończyły 18. roku życia
______________________________________________________________________


Państwowy Powiatowy Inspektor w Ostrowcu Świętokrzyskim, informuje o ukazaniu się w załączniku do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie umieszczenia informacji o zakazie udostępniania solarium osobom, które nie ukończyły 18. roku życia oraz treści informacji o ryzyku związanym z korzystaniem z solarium (Dz. U. z 2018 r.,poz. 275)
wzoru informacji jakie obowiązany jest umieścić podmiot świadczący usługi w zakresie udostępniania solarium, o których mowa w art. 6 ust. 1 Ustawy z dnia 15 września 2017 r. o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium.


Przypadki zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę sezonową ______________________________________________________________________

http://szczepienia.pzh.gov.pl/szczepionki/grypa/


"Przygody dzielnego niedźwiadka Szczepana" - materiał edukacyjny dla dzieci przygotowany w ramach akcji "Zaszczep się wiedzą"
______________________________________________________________________


Niedźwiadek Szczepan na co dzień mieszka w przychodni, gdzie pomaga dzieciom przezwyciężyć lęk związany ze szczepieniem. Kiedy dzieci przytulają pluszaka od razu poprawia im się humor, zaś strachy znikają, a sczepienie okazuje się tylko nieszkodliwym ukłuciem. Niedźwiadek czuje się jednak samotny, dlatego postanawia uciec.


Tak zaczyna się przygoda Szczepana, dzięki której nie tylko pozna sympatyczną dziewczynkę Alicję, ale przede wszystkim dowie się, jak działają szczepienia i dlaczego są niezbędne do zachowania zdrowia od wczesnego dzieciństwa do późnej starości.

http://zaszczepsiewiedza.pl/bajka-dla-dzieci/Pedikuloza to inaczej wszawica ______________________________________________________________________
Pedikuloza to inaczej wszawica
jest chorobą pasożytniczą wywołaną przez wesz głowową (Pediculushumanuscapitis). Wszawica występuje we wszystkich krajach świata. Jest to powszechny problem, który nie zawsze jest oznaką braku higieny. Do zarażenia może dojść w każdym wieku, chociaż najczęściej występuje ona u dzieci i młodzieży. Do zarażenia tymi pasożytami łatwiej dochodzi w dużych zbiorowiskach ludzkich (przedszkola, szkoły, internaty, akademiki, kolonie, obozy letnie, koszary, domy pomocy społecznej, noclegownie).


PEDIKULOZA
czyli co twoje dziecko może mieć na głowie
PEDIKULOZA
plakat
PEDIKULOZA
ulotka informacyjna 1
PEDIKULOZA ulotka informacyjna 2


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Św. informuje, że eksperci z Instytutu Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła w Warszawie opracowali w 2017 r. kolejną edycję "Norm żywienia dla populacji Polski". ______________________________________________________________________

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Św. informuje, że eksperci z Instytutu Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła w Warszawie opracowali w 2017 r. kolejną edycję "Norm żywienia dla populacji Polski". Powyższa publikacja ma szerokie zastosowanie w praktyce (np. w opracowywaniu i ocenie jadłospisów), ponieważ spożycie żywności zgodnie z wartościami określonymi w normach pozwala zapobiegać chorobom wynikającym z niedoboru energii i składników odżywczych, a także szkodliwym skutkom ich nadmiernej podaży.
W "Normach żywienia dla populacji Polski" z 2017r. znajdują się informacje, które ułatwią stosowanie zasad prawidłowego żywienia na co dzień i stanowią obowiązkową lekturę dla każdej osoby, która interesuje się zdrowym stylem życia, w tym żywieniem.
"Normy żywienia dla populacji Polski" można bezpłatnie pobrać ze strony internetowej: http://www.izz.waw.pl/attachments/article/33/NormyZywieniaNowelizacjaIZZ2012.pdfKampania edukacyjna "Mam czas rozmawiać" ______________________________________________________________________Kampania edukacyjna "Mam czas rozmawiać" (#mamczasrozmawiac) promująca dialog międzypokoleniowy o zdrowiu, a zwłaszcza o tematach trudnych, takich jak choroby przenoszone drogą płciową, w tym HIV.

(więcej...)
Ochrona zdrowia przed następstwami korzystania z solarium ______________________________________________________________________Zabrania się korzystania z solarium osobom, które nie ukończyły 18 roku życia.

Państwowy Powiatowy Inspektor w Ostrowcu Świętokrzyskim, informuje o wejściu w życie 16 lutego 2018 r. Ustawy z dnia 15 września 2017 r. o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium (Dz. U. z 2017 r., poz. 2111).

Podmiot świadczący usługi w zakresie udostępniania solarium obowiązany jest umieścić w miejscu udostępniania solarium czytelne i widoczne informacje:

1) o treści
"zakaz udostępniania solarium osobom, które nie ukończyły 18 roku życia",
2) o ryzyku związanym z korzystaniem z solarium.

Zabrania się reklamy i promocji usług w zakresie udostępniania solarium, w szczególności:

- w telewizji, radiu, prasie, kinach, podmiotach leczniczych, szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych, na terenie
obiektów sportowo-rekreacyjnych oraz w innych miejscach publicznych;

- na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych;

- w środkach usług informatycznych.

(więcej...)


Chrońmy się przed grypą. Szczepmy się! ______________________________________________________________________

Grypa to ostre wirusowe zakażenie górnych dróg oddechowych, wywoływane przez wirusy grypy. Przyczyną corocznych, sezonowych wzrostów zachorowań na grypę w okresie jesienno-zimowym są wirusy grypy typu A i B.
Grypa przenosi się z osoby na osobę drogą kropelkową podczas kichania, kaszlu lub w wyniku bezpośredniego kontaktu ze świeżą wydzieliną z dróg oddechowych zakażonych osób.
Choroba zwykle ustępuje samoistnie po 3-7 dniach, ale kaszel, zmęczenie i uczucie rozbicia mogą się utrzymywać do ok. 2 tyg. Najczęstsze powikłania grypy to zapalenia ucha środkowego oraz angina paciorkowcowa. Grypa może prowadzić również do ciężkich powikłań i hospitalizacji - najczęstsze to zapalenie płuc, do rzadszych należą zapalenie mięśnia sercowego, mózgu i opon mózgowych i inne, które zdarzają się u dzieci poniżej 2 roku życia, dorosłych w wieku 65 lat lub starszych, kobiet w ciąży oraz osób przewlekle chorych.

(więcej...)


Szkolenia dla lekarzy i pielęgniarek realizujących szczepienia ochronne
______________________________________________________________________

W związku z potrzebą ciągłego kształcenia i uaktualniania wiedzy z zakresu szczepień ochronnych Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Św. informuje udostępnieniu trzech pierwszych kursów na platformie e-learningowej NIZP - PZH ( http://elearning.pzh.gov.pl/):
"Komunikacja lekarz - pacjent na temat szczepień" - kurs przygotowany przez dr. Tomasza Sobierajskiego, socjologa, który od lat podpowiada lekarzom jak skutecznie rozmawiać z rodzicami o szczepieniach,
"Badania bezpieczeństwa szczepionek" - kurs przygotowany przez dr. hab. Ernesta Kuchara,
"Niepożądane odczyny poszczepienne" - kurs przygotowany przez dr Iwonę Paradowską - Stankiewicz i dr. hab. Ernesta Kuchara.


Wytyczne Komisji Europejskiej dot. ograniczania ryzyka mikrobiologicznego w odniesieniu do świeżych owoców i warzyw na etapie produkcji podstawowej poprzez przestrzeganie zasad higieny ______________________________________________________________________

(więcej...)


Nowa odsłona portalu informacyjnego o szczepieniach ochronnych ______________________________________________________________________

Portal informacyjny Szczepienia.info: www.szczepienia.info posiada akredytację WHO jako platforma wiedzy na temat szczepień dla rodziców i osób zainteresowanych tą tematyką. Informacje zamieszczone na portalu są przygotowane przez ekspertów Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego-Państwowego Zakładu Higieny oraz współpracujących lekarzy wakcynologów, w oparciu o aktualne fakty naukowe.

www.szczepienia.infoWirusowe zapalenie wątroby typu A.
Żółtaczka pokarmowa.
Jak się chronić?
______________________________________________________________________


Wirusowe zapalenie wątroby typu A to choroba zakaźna wywołana przez wirusa HAV, który jest odporny na działanie czynników zewnętrznych, tj. temperatura, substancje chemiczne.Jedynym rezerwuarem wirusa wywołującego WZW A jest człowiek. Wirus jest przenoszony głownie drogą pokarmową. Do zakażenia może dojść przez: kontakt bezpośredni z zakażonym człowiekiem (np. przeniesienie wirusa poprzez nie umyte po wyjściu z toalety ręce), najczęściej poprzez spożycie skażonego pożywienia (np. nie umytych owoców) i skażonej wody.

(więcej...)Fontanny ______________________________________________________________________

Informacja dotycząca zagrożeń wynikających z funkcjonowania fontann ulicznych w celu bezpieczeństwa zdrowotnego osób przebywających w otoczeniu fontann.

(więcej...)


Projekt KIK/35 "Zapobieganie zakażeniom HCV" ______________________________________________________________________

Dostępne pliki elektroniczne opracowania pod linkami:
" Strony Projektu: http://www.hcv.pzh.gov.pl/
" Strony Kampanii Społecznej Projektu "HCV Jestem Świadom": http://www.jestemswiadom.org/publikacja-podsumowujaca-dzialania-i-osiagniecia-projektu-kik35-zapobieganie-zakazeniom-hcv/


Uwaga! Zatrucia pokarmowe. ______________________________________________________________________

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Św. ostrzega przed zatruciami pokarmowymi. Zatrucia pokarmowe to choroby wywołane spożyciem pokarmów zawierających chorobotwórcze bakterie, toksyny, pasożyty, wirusy lub zanieczyszczenia chemiczne. Najczęstszą przyczyną zatruć są bakterie z rodzaju Salmonella.

5 kroków do bezpieczniejszej żywności

(więcej...)

Suplementy Diety ______________________________________________________________________
Co warto wiedzieć o suplementach diety- poradnik konsumencki

(więcej...)

Rolniczy handel detaliczny ______________________________________________________________________

Od 1 stycznia 2017 r. zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników (Dz. U. poz. 1961) rolnicy mogą podejmować działalność gospodarczą w ramach rolniczego handlu detalicznego.

(więcej...)

Kampania dotycząca wiedzy na temat grypy i jej zapobiegania
______________________________________________________________________

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w załączeniu przekazuje materiały edukacyjne przygotowane przez Światową Organizację Zdrowia WHO na temat grypy i jej zapobiegania .Działania edukacyjne podejmowane w ramach kampanii mają na celu zwracanie uwagi na znaczenie szczepień przeciwko grypie, przede wszystkim wśród osób z grup ryzyka, które obejmują między innymi: osoby starsze, kobiety w ciąży, dzieci, osoby z chorobami współistniejącymi gdzie szczególnie groźne jest wystąpienie poważnych powikłań w czasie choroby.


Ulotka 1 Ulotka 2 Ulotka 3 Ulotka 4 Ulotka 5Ostrzeżenie przed konsekwencjami kupowania i zażywania środków zastępczych tzw. dopalaczy!!! ______________________________________________________________________
Zakaz palenia - nowy znak ______________________________________________________________________

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, iż w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 298 raz z 2016 r. poz. 960, 1331), mówiącej m.in. o zakazie używania e-papierosów powstała potrzeba stworzenia nowego znaku zakazu palenia.
Zgodnie z art. 5, ust. 1a: "Właściciel lub zarządzający obiektem lub środkiem transportu, w którym obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych, jest obowiązany umieścić w widocznych miejscach odpowiednie oznaczenie słowne i graficzne informujące o zakazie palenia wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych na terenie obiektu lub w środku transportu, zwane dalej "informacją o zakazie palenia".

(więcej...)"Rzecznik Praw Pacjenta przypomina" ______________________________________________________________________

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Św. w załączeni przekazuje informacje dotyczące kampanii społecznej Rzecznika Praw Pacjenta pt. "Rzecznik Praw Pacjenta przypomina"

(więcej...)Kampania dotycząca wiedzy na temat grypy i jej zapobiegania
______________________________________________________________________

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w załączeniu przekazuje materiały edukacyjne przygotowane przez Światową Organizację Zdrowia WHO na temat grypy i jej zapobiegania .Działania edukacyjne podejmowane w ramach kampanii mają na celu zwracanie uwagi na znaczenie szczepień przeciwko grypie, przede wszystkim wśród osób z grup ryzyka, które obejmują między innymi: osoby starsze, kobiety w ciąży, dzieci, osoby z chorobami współistniejącymi gdzie szczególnie groźne jest wystąpienie poważnych powikłań w czasie choroby.

(więcej...) (więcej...) (więcej...) (więcej...) (więcej...)


Grypa - Flu Awareness Campaign
______________________________________________________________________

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w załączeniu przekazuje materiały związane z czwartą ogólnoświatową edycją kampanii dotyczącej wiedzy na temat grypy i jej zapobiegania.


( więcej... ) ( więcej... ) ( więcej... ) ( więcej... )


AZBEST - Zagrożenia Dla Ciebie Twoich Najbliższych i Otoczenia
_____________________________________________________________________
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Św. przekazuje ulotkę informacyjną dot. Azbestu

( więcej... ) ( więcej... )Zalecenia dotyczące tornistrów szkolnych
______________________________________________________________________
PPIS w Ostrowcu Św. przedstawia zalecenia dotyczące właściwego wyboru tornistra / plecaka szkolnego oraz wskazania jak prawidłowo zapakować i kontrolować jego właściwe użytkowanie

( więcej... )


"Pneumokokom mówimy: Szczepimy" !!!
_____________________________________________________________________________

Fundacja "Aby żyć", organizator kampanii społeczno - zdrowotnej realizuje działania, skierowane do rodziców w zakresie szczepień przeciw pneumokokom

( więcej...)


O czym musi wiedzieć producent-rolnik?
Produkcja pierwotna i sprzedaż bezpośrednia
________________________________________________________________

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Św. przypomina o obowiązku rejestracji osób prowadzących działalność w zakresie produkcji pierwotnej (np. uprawa zbóż, warzyw, owoców, zbiór runa leśnego)

( więcej...)


Obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa żywności na etapie produkcji pierwotnej
______________________________________________________________________

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Św., informuje, iż w związku z corocznym sezonem zbiorów owoców miękkich należy zwrócić szczególną uwagę na obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa mikrobiologicznego żywności na etapie produkcji pierwotnej.

( więcej...)


Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Ostrowcu Świętokrzyski, ul. Smolna 3, 27-400 Ostrowiec Św.
fax. 41 247 96 97,
Strona główna, Kontakt
(wykonane PSSE-Ostrowiec Św.)

Aktualności | Koronawirus COVID-19 i Aktualnośći | Struktura urzędu | Ochrona Danych Osobowych | Pliki do pobrania | Stan sanitarny powiatu | Kontakt | | Badanie na nosicielstwo Salmonella, Shigella | Menu Tematyczne | * Bezpieczenstwo Zywnosci | Informacje dla rolników | * Monitoring wody | Bezpieczeństwo zdrowotne wody | * Profilaktyka zdrowotna | * Grypa | * Szczepienia ochronne | * Nauczanie i wychowanie | * Wypoczynek | * Bezpieczne miejsce pracy | DOPALACZE | ANKIETA | Ogłoszenia | Dostępność | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego