PSSE


Idź do treści


Serwis kąpieliskowy: https://sk.gis.gov.pl/

Wywiad Pana Ministra Jarosława Pinkasa z Państwową Agencją Prasy (PAP)
______________________________________________________________________


Wywiad zamieszczony na stronie GIS

Komunikat nr 5 "GUTWIN"
______________________________________________________________________

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Świętokrzyskim w sprawie Kąpieliska "Gutwin" 2018-09-24

więcej


KONKURS - PRZEGLĄD MAŁYCH FORM TEATRALNYCH
"DOPALACZE - RYZYKUJESZ ŻYCIEM".
______________________________________________________________________

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Św. informuje, że Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny wraz z Polskim Towarzystwem Higienicznym Oddział w Kielcach organizuje przegląd małych form teatralnych "Dopalacze - ryzykujesz życiem". Przegląd adresowany jest do szkół ponadpodstawowych województwa świętokrzyskiego i przebiegać będzie pod patronatem honorowym Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Wojewody Świętokrzyskiego.
Celem konkursu jest m.in. zwrócenie uwagi młodych ludzi na skutki zdrowotne i społeczne wynikające z używania środków psychoaktywnych oraz kształtowanie postaw asertywnych wobec stosowania środków psychoaktywnych.

Przegląd odbędzie się w dwóch etapach:
- Etap powiatowy, który odbędzie się między 12 a 16 listopada 2018 r.
- Etap wojewódzki, który odbędzie się 21 listopada 2018 roku w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach.
W celu zgłoszenia udziału w konkursie Dyrektor placówki/ szkolny koordynator konkursu przesyła pisemne zgłoszenie na odpowiednim, załączonym do pisma formularzu do Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Ostrowcu Św. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 września 2018 roku.

Do pobrania:
1. Regulamin- Konkurs małych form teatralnych "Dopalacze - ryzykujesz życiem" 2018.
2. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie małych form teatralnych "Dopalacze - ryzykujesz życiem" 2018 (Załącznik nr 1).
3. Zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka na udział w konkursie, które nie ukończyło 18 roku życia (Załącznik nr 4).
4. Klauzula informacyjna i klauzula zgody (Załącznik nr 5 i Załącznik nr 5a), Oświadczenie o zapoznaniu z regulaminem
konkursu (Załącznik nr 6), Zgoda na wykorzystanie wizerunku oraz publikację utworu.
"STOP DOPALACZOM!" NA OSTROWIECKIM RYNKU

______________________________________________________________________


7 września 2018 roku na Rynku Miasta odbyła się
impreza profilaktyczna pod hasłem "Stop dopalaczom!".

Wydarzenie zorganizowane zostało przez Miejskie Centrum Kultury oraz Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Ostrowcu Św.


Celem akcji, było przeciwdziałanie zjawisku sięgania przez młodzież i dorosłych po środki psychoaktywne.
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Ostrowcu Św. aktywnie włączyła się w ww. przedsięwzięcie. Zorganizowano stoisko edukacyjne, na którym ostrzegano zarówno młodych ludzi jak i osoby dorosłe o konsekwencjach jakie niesie za sobą zażywanie "dopalaczy". Prowadzono dystrybucję materiałów edukacyjnych oraz umożliwiono skorzystanie z alkogogli, czyli specjalnych okularów służących do demonstracji upośledzenia zmysłów występujących po spożyciu alkoholu.
Osoby zgromadzone, w tym dniu na płycie rynku uczestniczyły m.in. w programie profilaktycznym pt.
"Żyj poza klatką", który prowadził Piotr Plichta - muzyk, raper, autor programu profilaktyki uzależnień "Jedno Życie" oraz Leszek Korzeniecki - instruktor terapii uzależnień, autor wielu książek i programów profilaktycznych. Ponadto wystąpili młodzi ostrowieccy raperzy, odbyły się warsztaty plastyczne, podczas których osoby zainteresowane przygotowywały plakaty ostrzegające przed używkami.
Wydarzenie zostało zwieńczone koncertem GUZIORA - polskiego rapera."Szczepienia ochronne - jak zachęcić nieprzekonanych"
______________________________________________________________________

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Św.zachęca do udziału
w konferencji naukowo-szkoleniowej pn.
"Szczepienia ochronne - jak zachęcić
nieprzekonanych"
zorganizowanej przez Ministerstwo Zdrowia i Instytut Matki i Dziecka
w ramach działań podejmowanych na rzecz promocji szczepień, skierowanej do lekarzy
rodzinnych i pediatrów.
Jest to wydarzenie szkoleniowo-naukowe oparte na rzetelnej, usystematyzowanej wiedzy
ekspertów dotyczącej szczepień. Organizatorami merytorycznymi wydarzenia są prof.
Ewa
Helwich - Krajowy Konsultant ds. Neonatologii oraz Kierownik Kliniki Chorób
Zakaźnych Wieku Dziecięcego - prof. dr hab. n. med. Magdalena Marczyńska.

Konferencja odbędzie się w sobotę, 29 września 2018 r. w Instytucie Matki i Dziecka, przy
ulicy Kasprzaka 17a w Warszawie. Informacja o konferencji została zamieszczona na stronie
Instytutu.

Linkdo zaproszenia poniżej:
http://www.imid.med.pl/pl/aktualnosci/konferencja-szczepienia-ochronne-jak-zachecic-nieprzekonanychKomunikat nr 4 "GUTWIN"
______________________________________________________________________

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Świętokrzyskim w sprawie Kąpieliska "Gutwin" 2018-08-23

więcej


Komunikaty odnoszące się do wartości dopuszczalnych narażenia zawodowego ustalonych w Unii Europejskiej lub znajdujących się w projektach dyrektyw

______________________________________________________________________

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Św. przekazuje do wiadomości komunikaty Międzyresortowej Komisji do spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku pracy.
Komisja zwraca uwagę przedsiębiorców, pracowników, laboratoriów badań środowiskowych na wiążące wartości i propozycje wiążących wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego dla szkodliwych czynników rakotwórczych lub mutagennych oraz na wskaźnikowe wartości i propozycje wskaźnikowych wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego dla szkodliwych czynników chemicznych.


https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2018/07/Komunikaty-Komisji-ds-NDS-i-NDN.pdf


Poznaj grzyby - unikniesz zatrucia!
______________________________________________________________________


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Św. informuje,
iż w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrowcu Św. ul. Smolna 3 pokój nr 13 trwają w godzinach urzędowania konsultacje dla społeczeństwa w zakresie przydatności grzybów do spożycia.

Abc- zbieracza grzybów
https://www.youtube.com/watch?v=d6f0W2LxGag&feature=plcp

Komunikat nr 3 "GUTWIN"
______________________________________________________________________


Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Świętokrzyskim w sprawie Kąpieliska "Gutwin" 2018-07-27

więcej


Fala upałów w Polsce ! Chroń się przed upałem !

LEGIONELOZA - INFORMACJE DLA OSÓB PODRÓŻUJĄCYCH

Wytyczne do przygotowania placówek medycznych na wypadek wystąpienia pandemii grypy
______________________________________________________________________

https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2018/07/Wytyczne-do-planu-pandemicznego-grypy-NIZP-PZH.pdf


więcej


Bąblowica
______________________________________________________________________
Bablowica jest groźną chorobą, która się przenosi ze zwierząt na ludzi wywoływaną przez larwy tasiemca Echinococcusgranulosus lub Echinococcusmultilocularis.


więcej


ZE SPORTOWCAMI O BEZPIECZEŃSTWIE
______________________________________________________________________

6 lipca 2018 roku w hotelu Accademia w Ostrowcu Św. odbyło się spotkanie poświęcone bezpiecznemu spędzaniu czasu wolnego podczas wakacji. W spotkaniu, które przeprowadził pracownik PZiOZ PSSE w Ostrowcu Św. oraz policjantka z ostrowieckiej komendy, udział wzięła młodzież z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu - uczestnicy obozu sportowego przygotowujący się m.in. do Letnich Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych 16 lat w pływaniu.
Podczas spotkania sportowców przestrzegano przed zażywaniem nowych narkotyków tzw. "dopalaczy", poruszono kwestię uzależnienia od alkoholu, tytoniu oraz konsekwencje zdrowotne, społeczne i prawne z nimi powiązane. Przedstawiono zagadnienia dotyczące zasad bezpieczeństwa, których należy przestrzegać w okresie wakacyjnym, aby wypoczynek był udany i szczęśliwie się zakończył.
Młodzież mogła skorzystać z alkogogli, czyli specjalnych okularów służących do demonstracji upośledzenia zmysłów występujących po spożyciu alkoholu oraz zobaczyć specjalistyczną walizkę z atrapami środków psychoaktywnych.

SPOTKANIA Z UCZESTNIKAMI PÓŁKOLONII
______________________________________________________________________

W dniach 28.06.2018 r. oraz 03.07.2018 r. pracownik Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej PSSE w Ostrowcu Św. wspólnie z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Św. przeprowadził spotkania edukacyjne z uczestnikami półkolonii.
Spotkania odbyły się w Zespole Szkół Publicznych w Sarnówku oraz Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Ostrowcu Św.
Uczestnikom półkolonii przypomniano o zasadach bezpieczeństwa podczas spędzania czasu wolnego oraz omówiono konsekwencje zdrowotne, społeczne i prawne wynikające z zażywania substancji psychoaktywnych: tytoniu, alkoholu, narkotyków oraz nowych narkotyków tzw. "dopalaczy".
Dzieci były zainteresowane poruszaną tematyką, bardzo aktywnie uczestniczyły w spotkaniach i zadawały wiele pytań.Komunikat nr 2 "GUTWIN"
______________________________________________________________________

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Świętokrzyskim w sprawie Kąpieliska "Gutwin" 2018-07-05

więcej

Instrukcja w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych dla stacjonarnych obozów pod namiotami
______________________________________________________________________

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży.

Poradnik Bezpiecznego wypoczynku

InstrukcjaKomunikat nr 1 "GUTWIN"
______________________________________________________________________

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Świętokrzyskim w sprawie Kąpieliska "Gutwin" 2018-06-14

więcejBezpieczna zabawa w piaskownicy

______________________________________________________________________

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Św. w załączeniu przekazuje informacje dla rodziców i opiekunów dzieci korzystających
z piaskownic na palcach zabaw oraz dla właścicieli i zarządców nieruchomości,
na terenie których znajdują się piaskownice.PLAKAT
10 ZASAD BEZPIECZNYCH WAKACJI
______________________________________________________________________Patent na bezpieczne wakacje


Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Św. w sprawie postępowania na etapie produkcji pierwotnej oraz przy zbiorze owoców w zakresie ochrony żywności przed skażeniami mikrobiologicznymi w tym wirusami.


Podmioty prowadzące działalność w zakresie produkcji podstawowej i dostaw bezpośrednich produktów pochodzenia roślinnego zgodnie z art. 63 ust. 2 pkt1 lub 12 ust. 3 Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity z 2017 r. poz. 149 z późn. zm.) podlegają obowiązkowi wpisu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli. Podmioty podlegające rejestracji są zobowiązane złożyć do PPIS właściwego dla miejsca prowadzonej działalności wniosek o rejestrację zakładu na 14 dni przed rozpoczęciem planowanej działalności. Rejestracja jest bezpłatna.

Na etapie produkcji pierwotnej oraz przy zbiorze owoców należy stosować zasady dobrej praktyki higienicznej, produkcyjnej i rolniczej ze szczególnym zwróceniem uwagi na:

" stosowanie do podlewania upraw wody o prawidłowych parametrach mikrobiologicznych;
" nie wolno stosować wody zanieczyszczonej fekaliami;
" prawidłowe nawożenia upraw (do nawożenia upraw nie wolno stosować odchodów ludzkich, które mogą być zanieczyszczone chorobotwórczymi wirusami mogącymi utrzymywać się nawet przez kilka miesięcy);
" zapewnić dostęp do toalet stałych lub przenośnych, do bieżącej wody do mycia rąk oraz zapewnić higieniczne warunki do ich suszenia;
" toalety powinny być tak zaprojektowane, aby nie było możliwości przeciekań do wód gruntowych, utrzymywane w odpowiednich warunkach sanitarnych i dobrym stanie;
" przestrzeganie dobrych nawyków higienicznych w tym dbanie o czystą odzież, o higienę rąk (ręce myć każdorazowo przed rozpoczęciem zbioru owoców, po kichaniu, po korzystaniu z ubikacji itp.). Zalecane jest stosowanie rękawiczek jednorazowych;
" wskazane jest przeprowadzenie przez pracodawcę szkolenia dla osób zatrudnionych przy zbiorze owoców w zakresie utrzymania dobrych nawyków higienicznych;
" przy zbiorze nie należy palić papierosów;
" bezwzględnie przestrzegać zakazu pracy osób z objawami takimi jak: biegunka, wymioty, temperatura, kaszel lub ostra żółtaczka;
" do zbioru owoców należy używać czystych w dobrym stanie technicznym naczyń, sprzętu, pojemników, opakowań;
" dostarczając owoce do punktu skupu lub do konsumenta finalnego należy zapewnić prawidłowe i higieniczne warunki transportu;
" producenci produkcji pierwotnej i dostaw bezpośrednich muszą zapewnić identyfikowalność i możliwość śledzenia drogi owoców zgodnie z zasadą "krok w tył, krok w przód" (np. lista dostawców i odbiorców).


Kleszcze 2018 ______________________________________________________________________


Zbliża się okres wyjazdów, wycieczek, przebywania na świeżym powietrzu. Wielu z nas będzie odpoczywało w cieniu drzew, na polanach, na szlakach górskich, w parkach. Należy jednak pamiętać, że sezon wiosenno-letni to również tzw. "sezon na kleszcza". Musimy zatem być świadomi zagrożeń płynących z ukąszenia przez kleszcze i znać sposoby ochrony przed tymi pasożytami.


(więcej...)

(więcej...)


Kleszczowe zapalenie mózgu - co warto wiedzieć! ______________________________________________________________________
http://szczepienia.pzh.gov.pl/szczepionki/kleszczowe-zapalenie-mozgu/2/#jakie-sa-objawy-kleszczowego-zapalenia-mozgu

Światowy Dzień Zdrowia 2018 - "Zdrowie dla wszystkich"
______________________________________________________________________

Światowy Dzień Zdrowia 2018 - "Zdrowie dla wszystkich"

Światowy Dzień Zdrowia obchodzony jest 7 kwietnia, aby uczcić rocznicę powstania w 1948 roku Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). W 2018 roku Światowy Dzień Zdrowia przebiega pod hasłem "Zdrowie dla wszystkich".

Głównym założeniem jest skupienie uwagi na konieczności zapewnienia wszystkim ludziom dostępu do powszechnej opieki zdrowotnej na odpowiednim poziomie i możliwych do osiągnięcia zyskach płynących z tego faktu bez generowania dodatkowego obciążenia finansowego.

Cytując Dyrektora Generalnego WHO,
"nikt nie powinien wybierać między śmiercią, a trudnościami finansowymi. Nikt nie powinien wybierać pomiędzy kupieniem leków, a kupieniem jedzenia".

Światowa Organizacja Zdrowia, począwszy od 7 kwietnia 2018 roku, planuje szereg działań służących poprawie zdrowia wszystkich ludzi na świecie. Celem jest inspirowanie, motywowanie i doradzanie podmiotom związanym z powszechną opieką zdrowotną, aby te podejmowały działania mające na celu poprawę dostępu do świadczeń.
Do pobrania:
Kluczowe założenia kampanii

Do pobrania:

Minister Zdrowia -
komunikat do rodziców i opiekunów
Minister Zdrowia -
komunikat do świadczeniodawców
Plakat


Wzór informacji o zakazie udostępniania solarium osobom, które nie ukończyły 18. roku życia
______________________________________________________________________


Państwowy Powiatowy Inspektor w Ostrowcu Świętokrzyskim, informuje o ukazaniu się w załączniku do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie umieszczenia informacji o zakazie udostępniania solarium osobom, które nie ukończyły 18. roku życia oraz treści informacji o ryzyku związanym z korzystaniem z solarium (Dz. U. z 2018 r.,poz. 275)
wzoru informacji jakie obowiązany jest umieścić podmiot świadczący usługi w zakresie udostępniania solarium, o których mowa w art. 6 ust. 1 Ustawy z dnia 15 września 2017 r. o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium.


Przypadki zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę sezonową ______________________________________________________________________

http://szczepienia.pzh.gov.pl/szczepionki/grypa/


"Przygody dzielnego niedźwiadka Szczepana" - materiał edukacyjny dla dzieci przygotowany w ramach akcji "Zaszczep się wiedzą"
______________________________________________________________________


Niedźwiadek Szczepan na co dzień mieszka w przychodni, gdzie pomaga dzieciom przezwyciężyć lęk związany ze szczepieniem. Kiedy dzieci przytulają pluszaka od razu poprawia im się humor, zaś strachy znikają, a sczepienie okazuje się tylko nieszkodliwym ukłuciem. Niedźwiadek czuje się jednak samotny, dlatego postanawia uciec.


Tak zaczyna się przygoda Szczepana, dzięki której nie tylko pozna sympatyczną dziewczynkę Alicję, ale przede wszystkim dowie się, jak działają szczepienia i dlaczego są niezbędne do zachowania zdrowia od wczesnego dzieciństwa do późnej starości.

http://zaszczepsiewiedza.pl/bajka-dla-dzieci/Pedikuloza to inaczej wszawica ______________________________________________________________________
Pedikuloza to inaczej wszawica
jest chorobą pasożytniczą wywołaną przez wesz głowową (Pediculushumanuscapitis). Wszawica występuje we wszystkich krajach świata. Jest to powszechny problem, który nie zawsze jest oznaką braku higieny. Do zarażenia może dojść w każdym wieku, chociaż najczęściej występuje ona u dzieci i młodzieży. Do zarażenia tymi pasożytami łatwiej dochodzi w dużych zbiorowiskach ludzkich (przedszkola, szkoły, internaty, akademiki, kolonie, obozy letnie, koszary, domy pomocy społecznej, noclegownie).


PEDIKULOZA
czyli co twoje dziecko może mieć na głowie
PEDIKULOZA
plakat
PEDIKULOZA
ulotka informacyjna 1
PEDIKULOZA ulotka informacyjna 2


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Św. informuje, że eksperci z Instytutu Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła w Warszawie opracowali w 2017 r. kolejną edycję "Norm żywienia dla populacji Polski". ______________________________________________________________________

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Św. informuje, że eksperci z Instytutu Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła w Warszawie opracowali w 2017 r. kolejną edycję "Norm żywienia dla populacji Polski". Powyższa publikacja ma szerokie zastosowanie w praktyce (np. w opracowywaniu i ocenie jadłospisów), ponieważ spożycie żywności zgodnie z wartościami określonymi w normach pozwala zapobiegać chorobom wynikającym z niedoboru energii i składników odżywczych, a także szkodliwym skutkom ich nadmiernej podaży.
W "Normach żywienia dla populacji Polski" z 2017r. znajdują się informacje, które ułatwią stosowanie zasad prawidłowego żywienia na co dzień i stanowią obowiązkową lekturę dla każdej osoby, która interesuje się zdrowym stylem życia, w tym żywieniem.
"Normy żywienia dla populacji Polski" można bezpłatnie pobrać ze strony internetowej: http://ncez.pl/edukacja-konsumencka/zywnosc-i-zywienie/normy-zywienia-2017Kampania edukacyjna "Mam czas rozmawiać" ______________________________________________________________________Kampania edukacyjna "Mam czas rozmawiać" (#mamczasrozmawiac) promująca dialog międzypokoleniowy o zdrowiu, a zwłaszcza o tematach trudnych, takich jak choroby przenoszone drogą płciową, w tym HIV.

(więcej...)
Ochrona zdrowia przed następstwami korzystania z solarium ______________________________________________________________________Zabrania się korzystania z solarium osobom, które nie ukończyły 18 roku życia.

Państwowy Powiatowy Inspektor w Ostrowcu Świętokrzyskim, informuje o wejściu w życie 16 lutego 2018 r. Ustawy z dnia 15 września 2017 r. o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium (Dz. U. z 2017 r., poz. 2111).

Podmiot świadczący usługi w zakresie udostępniania solarium obowiązany jest umieścić w miejscu udostępniania solarium czytelne i widoczne informacje:

1) o treści
"zakaz udostępniania solarium osobom, które nie ukończyły 18 roku życia",
2) o ryzyku związanym z korzystaniem z solarium.

Zabrania się reklamy i promocji usług w zakresie udostępniania solarium, w szczególności:

- w telewizji, radiu, prasie, kinach, podmiotach leczniczych, szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych, na terenie
obiektów sportowo-rekreacyjnych oraz w innych miejscach publicznych;

- na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych;

- w środkach usług informatycznych.

(więcej...)


Chrońmy się przed grypą. Szczepmy się! ______________________________________________________________________

Grypa to ostre wirusowe zakażenie górnych dróg oddechowych, wywoływane przez wirusy grypy. Przyczyną corocznych, sezonowych wzrostów zachorowań na grypę w okresie jesienno-zimowym są wirusy grypy typu A i B.
Grypa przenosi się z osoby na osobę drogą kropelkową podczas kichania, kaszlu lub w wyniku bezpośredniego kontaktu ze świeżą wydzieliną z dróg oddechowych zakażonych osób.
Choroba zwykle ustępuje samoistnie po 3-7 dniach, ale kaszel, zmęczenie i uczucie rozbicia mogą się utrzymywać do ok. 2 tyg. Najczęstsze powikłania grypy to zapalenia ucha środkowego oraz angina paciorkowcowa. Grypa może prowadzić również do ciężkich powikłań i hospitalizacji - najczęstsze to zapalenie płuc, do rzadszych należą zapalenie mięśnia sercowego, mózgu i opon mózgowych i inne, które zdarzają się u dzieci poniżej 2 roku życia, dorosłych w wieku 65 lat lub starszych, kobiet w ciąży oraz osób przewlekle chorych.

(więcej...)


Szkolenia dla lekarzy i pielęgniarek realizujących szczepienia ochronne
______________________________________________________________________

W związku z potrzebą ciągłego kształcenia i uaktualniania wiedzy z zakresu szczepień ochronnych Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Św. informuje udostępnieniu trzech pierwszych kursów na platformie e-learningowej NIZP - PZH ( http://elearning.pzh.gov.pl/):
"Komunikacja lekarz - pacjent na temat szczepień" - kurs przygotowany przez dr. Tomasza Sobierajskiego, socjologa, który od lat podpowiada lekarzom jak skutecznie rozmawiać z rodzicami o szczepieniach,
"Badania bezpieczeństwa szczepionek" - kurs przygotowany przez dr. hab. Ernesta Kuchara,
"Niepożądane odczyny poszczepienne" - kurs przygotowany przez dr Iwonę Paradowską - Stankiewicz i dr. hab. Ernesta Kuchara.


Wytyczne dot. ograniczania ryzyka mikrobiologicznego w odniesieniu do świeżych owoców i warzyw na etapie produkcji podstawowej poprzez przestrzeganie zasad higieny ______________________________________________________________________

(więcej...)


Nowa odsłona portalu informacyjnego o szczepieniach ochronnych ______________________________________________________________________

Portal informacyjny Szczepienia.info: www.szczepienia.info posiada akredytację WHO jako platforma wiedzy na temat szczepień dla rodziców i osób zainteresowanych tą tematyką. Informacje zamieszczone na portalu są przygotowane przez ekspertów Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego-Państwowego Zakładu Higieny oraz współpracujących lekarzy wakcynologów, w oparciu o aktualne fakty naukowe.

www.szczepienia.infoWirusowe zapalenie wątroby typu A.
Żółtaczka pokarmowa.
Jak się chronić?
______________________________________________________________________


Wirusowe zapalenie wątroby typu A to choroba zakaźna wywołana przez wirusa HAV, który jest odporny na działanie czynników zewnętrznych, tj. temperatura, substancje chemiczne.Jedynym rezerwuarem wirusa wywołującego WZW A jest człowiek. Wirus jest przenoszony głownie drogą pokarmową. Do zakażenia może dojść przez: kontakt bezpośredni z zakażonym człowiekiem (np. przeniesienie wirusa poprzez nie umyte po wyjściu z toalety ręce), najczęściej poprzez spożycie skażonego pożywienia (np. nie umytych owoców) i skażonej wody.

(więcej...)Fontanny ______________________________________________________________________

Informacja dotycząca zagrożeń wynikających z funkcjonowania fontann ulicznych w celu bezpieczeństwa zdrowotnego osób przebywających w otoczeniu fontann.

(więcej...)


Projekt KIK/35 "Zapobieganie zakażeniom HCV" ______________________________________________________________________

Dostępne pliki elektroniczne opracowania pod linkami:
" Strony Projektu: http://www.hcv.pzh.gov.pl/
" Strony Kampanii Społecznej Projektu "HCV Jestem Świadom": http://www.jestemswiadom.org/publikacja-podsumowujaca-dzialania-i-osiagniecia-projektu-kik35-zapobieganie-zakazeniom-hcv/ABC zbieracza grzybów

Uwaga! Zatrucia pokarmowe. ______________________________________________________________________

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Św. ostrzega przed zatruciami pokarmowymi. Zatrucia pokarmowe to choroby wywołane spożyciem pokarmów zawierających chorobotwórcze bakterie, toksyny, pasożyty, wirusy lub zanieczyszczenia chemiczne. Najczęstszą przyczyną zatruć są bakterie z rodzaju Salmonella.

5 kroków do bezpieczniejszej żywności

(więcej...)
Wytyczne Dobrej Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej ______________________________________________________________________

Wytyczne Dobrej Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej przy produkcji żywności niezwierzęcego pochodzenia w warunkach domowych z wykorzystaniem surowców roślinnych z własnych upraw oraz w ramach rolniczego handlu detalicznego

(więcej...)
Suplementy Diety ______________________________________________________________________
Co warto wiedzieć o suplementach diety- poradnik konsumencki

(więcej...)

Rolniczy handel detaliczny ______________________________________________________________________

Od 1 stycznia 2017 r. zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników (Dz. U. poz. 1961) rolnicy mogą podejmować działalność gospodarczą w ramach rolniczego handlu detalicznego.

(więcej...)

Kampania dotycząca wiedzy na temat grypy i jej zapobiegania
______________________________________________________________________

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w załączeniu przekazuje materiały edukacyjne przygotowane przez Światową Organizację Zdrowia WHO na temat grypy i jej zapobiegania .Działania edukacyjne podejmowane w ramach kampanii mają na celu zwracanie uwagi na znaczenie szczepień przeciwko grypie, przede wszystkim wśród osób z grup ryzyka, które obejmują między innymi: osoby starsze, kobiety w ciąży, dzieci, osoby z chorobami współistniejącymi gdzie szczególnie groźne jest wystąpienie poważnych powikłań w czasie choroby.


Ulotka 1 Ulotka 2 Ulotka 3 Ulotka 4 Ulotka 5Ostrzeżenie przed konsekwencjami kupowania i zażywania środków zastępczych tzw. dopalaczy!!! ______________________________________________________________________
Zakaz palenia - nowy znak ______________________________________________________________________

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, iż w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 298 raz z 2016 r. poz. 960, 1331), mówiącej m.in. o zakazie używania e-papierosów powstała potrzeba stworzenia nowego znaku zakazu palenia.
Zgodnie z art. 5, ust. 1a: "Właściciel lub zarządzający obiektem lub środkiem transportu, w którym obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych, jest obowiązany umieścić w widocznych miejscach odpowiednie oznaczenie słowne i graficzne informujące o zakazie palenia wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych na terenie obiektu lub w środku transportu, zwane dalej "informacją o zakazie palenia".

(więcej...)"Rzecznik Praw Pacjenta przypomina" ______________________________________________________________________

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Św. w załączeni przekazuje informacje dotyczące kampanii społecznej Rzecznika Praw Pacjenta pt. "Rzecznik Praw Pacjenta przypomina"

(więcej...)Kampania dotycząca wiedzy na temat grypy i jej zapobiegania
______________________________________________________________________

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w załączeniu przekazuje materiały edukacyjne przygotowane przez Światową Organizację Zdrowia WHO na temat grypy i jej zapobiegania .Działania edukacyjne podejmowane w ramach kampanii mają na celu zwracanie uwagi na znaczenie szczepień przeciwko grypie, przede wszystkim wśród osób z grup ryzyka, które obejmują między innymi: osoby starsze, kobiety w ciąży, dzieci, osoby z chorobami współistniejącymi gdzie szczególnie groźne jest wystąpienie poważnych powikłań w czasie choroby.

(więcej...) (więcej...) (więcej...) (więcej...) (więcej...)


Grypa - Flu Awareness Campaign
______________________________________________________________________

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w załączeniu przekazuje materiały związane z czwartą ogólnoświatową edycją kampanii dotyczącej wiedzy na temat grypy i jej zapobiegania.


( więcej... ) ( więcej... ) ( więcej... ) ( więcej... )


AZBEST - Zagrożenia Dla Ciebie Twoich Najbliższych i Otoczenia
_____________________________________________________________________
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Św. przekazuje ulotkę informacyjną dot. Azbestu

( więcej... ) ( więcej... )Zalecenia dotyczące tornistrów szkolnych
______________________________________________________________________
PPIS w Ostrowcu Św. przedstawia zalecenia dotyczące właściwego wyboru tornistra / plecaka szkolnego oraz wskazania jak prawidłowo zapakować i kontrolować jego właściwe użytkowanie

( więcej... )


"Pneumokokom mówimy: Szczepimy" !!!
_____________________________________________________________________________

Fundacja "Aby żyć", organizator kampanii społeczno - zdrowotnej realizuje działania, skierowane do rodziców w zakresie szczepień przeciw pneumokokom

( więcej...)


O czym musi wiedzieć producent-rolnik?
Produkcja pierwotna i sprzedaż bezpośrednia
________________________________________________________________

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Św. przypomina o obowiązku rejestracji osób prowadzących działalność w zakresie produkcji pierwotnej (np. uprawa zbóż, warzyw, owoców, zbiór runa leśnego)

( więcej...)


Obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa żywności na etapie produkcji pierwotnej
______________________________________________________________________

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Św., informuje, iż w związku z corocznym sezonem zbiorów owoców miękkich należy zwrócić szczególną uwagę na obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa mikrobiologicznego żywności na etapie produkcji pierwotnej.

( więcej...)


Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Ostrowcu Świętokrzyski, ul. Smolna 3, 27-400 Ostrowiec Św.
tel: 41 247 96 95, fax: 41 247 96 97,
Strona główna, Kontakt
(wykonane PSSE-Ostrowiec Św.)

Aktualności | Struktura urzędu | Ochrona Danych Osobowych | Pliki do pobrania | Stan sanitarny powiatu | Kontakt | | Badanie na nosicielstwo Salmonella, Shigella | Menu Tematyczne | * Bezpieczenstwo Zywnosci | * Monitoring wody | Bezpieczeństwo zdrowotne wody | * Profilaktyka zdrowotna | * Grypa | * Szczepienia ochronne | * Nauczanie i wychowanie | * Wypoczynek | * Bezpieczne miejsce pracy | DOPALACZE | ANKIETA | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego