PSSE


Idź do treści

Informacje dla rolników

UWAGA- INFORMACJE DLA ROLNIKÓW
Informacje dla producentów produkcji pierwotnej pochodzenia roślinnego dotyczące bezpieczeństwa żywności w zakresie produkcji podstawowej znajdują się w zakładce Informacje dla rolników, Bezpieczeństwo Żywności i obejmują:

1.Wytyczne Komisji Europejskiej dot. ograniczania ryzyka mikrobiologicznego w odniesieniu do świeżych owoców i warzyw na etapie produkcji podstawowej poprzez przestrzeganie zasad higieny
_____________________________________________________________________

(więcej...)


2.Informacja dla plantatorów i punktów skupu owoców i warzyw _____________________________________________________________________

(więcej)


3.
Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Św. w sprawie postępowania na etapie produkcji pierwotnej oraz przy zbiorze owoców w zakresie ochrony żywności przed skażeniami mikrobiologicznymi w tym wirusami.
Podmioty prowadzące działalność w zakresie produkcji podstawowej i dostaw bezpośrednich produktów pochodzenia roślinnego zgodnie z art. 63 ust. 2 pkt1 lub 12 ust. 3 Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity z 2017 r. poz. 149 z późn. zm.) podlegają obowiązkowi wpisu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli. Podmioty podlegające rejestracji są zobowiązane złożyć do PPIS właściwego dla miejsca prowadzonej działalności wniosek o rejestrację zakładu na 14 dni przed rozpoczęciem planowanej działalności. Rejestracja jest bezpłatna.

Na etapie produkcji pierwotnej oraz przy zbiorze owoców należy stosować zasady dobrej praktyki higienicznej, produkcyjnej i rolniczej ze szczególnym zwróceniem uwagi na:

" stosowanie do podlewania upraw wody o prawidłowych parametrach mikrobiologicznych;
" nie wolno stosować wody zanieczyszczonej fekaliami;
" prawidłowe nawożenia upraw (do nawożenia upraw nie wolno stosować odchodów ludzkich, które mogą być zanieczyszczone chorobotwórczymi wirusami mogącymi utrzymywać się nawet przez kilka miesięcy);
" zapewnić dostęp do toalet stałych lub przenośnych, do bieżącej wody do mycia rąk oraz zapewnić higieniczne warunki do ich suszenia;
" toalety powinny być tak zaprojektowane, aby nie było możliwości przeciekań do wód gruntowych, utrzymywane w odpowiednich warunkach sanitarnych i dobrym stanie;
" przestrzeganie dobrych nawyków higienicznych w tym dbanie o czystą odzież, o higienę rąk (ręce myć każdorazowo przed rozpoczęciem zbioru owoców, po kichaniu, po korzystaniu z ubikacji itp.). Zalecane jest stosowanie rękawiczek jednorazowych;
" wskazane jest przeprowadzenie przez pracodawcę szkolenia dla osób zatrudnionych przy zbiorze owoców w zakresie utrzymania dobrych nawyków higienicznych;
" przy zbiorze nie należy palić papierosów;
" bezwzględnie przestrzegać zakazu pracy osób z objawami takimi jak: biegunka, wymioty, temperatura, kaszel lub ostra żółtaczka;
" do zbioru owoców należy używać czystych w dobrym stanie technicznym naczyń, sprzętu, pojemników, opakowań;
" dostarczając owoce do punktu skupu lub do konsumenta finalnego należy zapewnić prawidłowe i higieniczne warunki transportu;
" producenci produkcji pierwotnej i dostaw bezpośrednich muszą zapewnić identyfikowalność i możliwość śledzenia drogi owoców zgodnie z zasadą "krok w tył, krok w przód" (np. lista dostawców i odbiorców).

4. Rolniczy handel detaliczny

Od 1 stycznia 2017 r. zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników (Dz. U. poz. 1961) rolnicy mogą podejmować działalność gospodarczą w ramach rolniczego handlu detalicznego. Rolniczy handel detaliczny

(więcej..)


5. O czym musi wiedzieć producent-rolnik?

Produkcja pierwotna i sprzedaż bezpośrednia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Św. przypomina o obowiązku rejestracji osób prowadzących działalność w zakresie produkcji pierwotnej (np. uprawa zbóż, warzyw, owoców, zbiór runa leśnego)

( więcej..)


6. Obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa żywności na etapie produkcji pierwotnej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Św., informuje, iż w związku z corocznym sezonem zbiorów owoców miękkich należy zwrócić szczególną uwagę na obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa mikrobiologicznego żywności na etapie produkcji pierwotnej.

( więcej...)

7. Obowiązki producentów żywności prowadzących produkcję pierwotną roślinną

8. PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE NOROWIRUSÓW

Aktualności | Koronawirus COVID-19 i Aktualnośći | Struktura urzędu | Ochrona Danych Osobowych | Pliki do pobrania | Stan sanitarny powiatu | Kontakt | | Badanie na nosicielstwo Salmonella, Shigella | Menu Tematyczne | * Bezpieczenstwo Zywnosci | Informacje dla rolników | * Monitoring wody | Bezpieczeństwo zdrowotne wody | * Profilaktyka zdrowotna | * Grypa | * Szczepienia ochronne | * Nauczanie i wychowanie | * Wypoczynek | * Bezpieczne miejsce pracy | DOPALACZE | ANKIETA | Ogłoszenia | Dostępność | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego