PSSE


Idź do treści

Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Produktów Kosmetycznych

Struktura urzędu

Zakres działania :

1) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przez podmioty działające na rynku spożywczym przepisów prawa
żywnościowego w zakresie bezpieczeństwa żywności, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz produktów kosmetycznych;

2) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przez zakłady produkujące, wprowadzające do obrotu i wykorzystujące
materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością zasad dobrej praktyki produkcyjnej, dobrej praktyki
higienicznej, oraz zasad systemu HACCP;

3) sprawowanie nadzoru i podejmowanie działań mających na celu wycofanie z rynku kosmetyków nie spełniających
wymagań w ramach funkcjonowania "Europejskiego Systemu Szybkiej Wymiany Informacji o Produktach
Niebezpiecznych" - RAPEX;

4) realizacja zadań w ramach sieci systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach oraz
materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością - RASFF;

5) działania w zakresie kontroli najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności oraz
maksymalnych poziomów substancji zanieczyszczających żywność;

6) realizacja krajowego planu pobierania próbek w ramach urzędowej kontroli żywności oraz materiałów i wyrobów do
kontaktu z żywnością;

7) działania w zakresie poboru próbek do badań monitoringowych żywności, monitoring wykonawstwa badań;

8) prowadzenie, gromadzenie, raportowanie danych z obszaru bezpieczeństwa żywności przy wykorzystaniu bazy
danych systemu informatycznego pn. "Centralna baza obiektów będących pod nadzorem Państwowej Inspekcji
Sanitarnej" EpiBaza i TRACES-NT;

9) prowadzenie dochodzeń w przypadkach wystąpienia ognisk zbiorowych zatruć pokarmowych, opracowywanie i
analiza dokumentacji w zakresie pracy pionu;

10) kontrola stanu sanitarno - higienicznego bloków żywieniowych w placówkach oświaty i wychowania oraz ocena
jakości żywienia w tych obiektach na rzecz prewencji chorób powstających na tle wadliwego żywienia i niewłaściwej jakości zdrowotnej żywności;

11) współpraca z Inspekcją Weterynaryjną i innymi organami kontrolnymi w zakresie bezpieczeństwa żywności, w tym
informowanie o wynikach kwestionujących jakość zdrowotną próbek;

12) prowadzenie porad w zakresie bezpieczeństwa spożywania grzybów rosnących w warunkach naturalnych.


Aktualności | Koronawirus COVID-19 i Aktualnośći | Struktura urzędu | Ochrona Danych Osobowych | Pliki do pobrania | Stan sanitarny powiatu | Kontakt | | Badanie na nosicielstwo Salmonella, Shigella | Menu Tematyczne | * Bezpieczenstwo Zywnosci | Informacje dla rolników | * Monitoring wody | Bezpieczeństwo zdrowotne wody | * Profilaktyka zdrowotna | * Grypa | * Szczepienia ochronne | * Nauczanie i wychowanie | * Wypoczynek | * Bezpieczne miejsce pracy | DOPALACZE | ANKIETA | Ogłoszenia | Dostępność | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego