PSSE


Idź do treści

Sekcja Nadzoru Środowiska Pracy

Struktura urzędu

Zakres działania :

1) nadzór nad warunkami zdrowotnymi środowiska pracy, a zwłaszcza zapobieganie powstawaniu chorób zawodowych
i innych związanych z warunkami pracy;


2) kontrola przestrzegania przepisów ustawy o substancjach i mieszaninach chemicznych wprowadzanych do obrotu i stosowania, szczególnie w zakresie klasyfikacji, oznakowania, kart charakterystyki;


3) nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących prekursorów narkotyków kategorii 2 i 3,


4) nadzór sanitarny nad przestrzeganiem przepisów dotyczących wprowadzania do obrotu produktów biobójczych i substancji czynnych oraz stosowania ich w działalności zawodowej,


5) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o detergentach;


6) kontrola warunków higienicznych i zdrowotnych środowiska pracy przy stosowaniu gazów anestetycznych i leków
cytostatycznych;


7) przeprowadzanie ocen narażenia zawodowego w sprawach chorób zawodowych i prowadzenie postępowania
administracyjnego w tym zakresie;8) przeprowadzanie kontroli i sprawowanie nadzoru warunków higienicznych i zdrowotnych w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy z substancjami, preparatami, czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu
rakotwórczym lub mutagennym oraz prowadzenie bazy danych w tym zakresie,;


9) kontrola warunków higienicznych i zdrowotnych środowiska pracy dotyczących prac związanych z usuwaniem i
zabezpieczaniem wyrobów zawierających azbest;


10) uczestnictwo w programach profilaktycznych dotyczących palenia tytoniu i przeciwdziałaniu narkomanii;


11) nadzór nad przestrzeganiem zakazu wytwarzania i wprowadzania do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych, w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii;


12) nadzór nad systemem monitorowania informacji o dopalaczach ( SMIOD).


Aktualności | Koronawirus COVID-19 i Aktualnośći | Struktura urzędu | Ochrona Danych Osobowych | Pliki do pobrania | Stan sanitarny powiatu | Kontakt | | Badanie na nosicielstwo Salmonella, Shigella | Menu Tematyczne | * Bezpieczenstwo Zywnosci | Informacje dla rolników | * Monitoring wody | Bezpieczeństwo zdrowotne wody | * Profilaktyka zdrowotna | * Grypa | * Szczepienia ochronne | * Nauczanie i wychowanie | * Wypoczynek | * Bezpieczne miejsce pracy | DOPALACZE | ANKIETA | Ogłoszenia | Dostępność | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego