PSSE


Idź do treści

Sekcja Nadzoru Przeciwepidemicznego

Struktura urzędu

Zakres działania :

1) prowadzenie nadzoru na podległym terenie w zakresie chorób zakaźnych i zakażeń, szczepień ochronnych oraz
nadzoru nad warunkami higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt i
pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne;

2) monitorowanie sytuacji epidemiologicznej w zakresie chorób zakaźnych i zakażeń, w szczególności:

a) analiza oraz opracowywanie ocen sytuacji epidemiologicznej w zakresie rejestrowanych
chorób zakaźnych i zakażeń oraz wykonawstwa szczepień ochronnych,

b) współpraca z instytutami naukowo-badawczymi, organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz innymi
służbami i inspekcjami;

3) udział w realizacji Programu Szczepień Ochronnych poprzez:

a) przechowywanie i dystrybucję preparatów szczepionkowych zakupionych przez Ministra Zdrowia dla realizacji
Programu Szczepień Ochronnych,

b) sporządzanie wymaganych raportów zbiorczych z nadzorowanych podmiotów i magazynu Powiatowej Stacji,
opracowywanie zbiorczych sprawozdań z wykonawstwa szczepień,

c) prowadzenie rejestru niepożądanych odczynów poszczepiennych,

d) nadzór nad osobami uchylającymi się od wykonania obowiązku szczepień ochronnych,

e) podejmowanie działań w celu egzekwowania wykonania obowiązku szczepień przez osoby uchylające się.

4) nadzór nad zgłaszalnością chorób zakaźnych i dodatnich wyników badań w kierunku biologicznych czynników
chorobotwórczych;

5) przeprowadzanie wywiadów i dochodzeń epidemiologicznych oraz dokonywanie analiz i ocen;

6) opracowywanie planów działania przeciwepidemicznego na wypadek wystąpienia zachorowań na szczególnie
niebezpieczne choroby zakaźne;

7) nadzór nad organizacją izolacji chorych zakaźnie i podejrzanych o choroby zakaźne oraz nadzór nad właściwym
transportem tych osób;

8) ewidencja badań i nadzór nad nosicielami chorób zakaźnych;

9) rejestracja, opracowywanie i analiza danych statystycznych dotyczących chorób zakaźnych i pasożytniczych;

10) nadzór nad zgłaszalnością podejrzeń, zachorowań i zgonów z powodu chorób zakaźnych;

11) prowadzenie postępowania administracyjnego zgodnie z właściwością instancyjną oraz przygotowanie wystąpień
do innych organów w sytuacjach określonych w przepisach o zwalczaniu chorób zakaźnych;

12) prowadzenie szkoleń, narad i konsultacji oraz udział w kampaniach edukacyjnych w zakresie posiadanych
kompetencji.
Aktualności | Koronawirus COVID-19 i Aktualnośći | Struktura urzędu | Ochrona Danych Osobowych | Pliki do pobrania | Stan sanitarny powiatu | Kontakt | | Badanie na nosicielstwo Salmonella, Shigella | Menu Tematyczne | * Bezpieczenstwo Zywnosci | Informacje dla rolników | * Monitoring wody | Bezpieczeństwo zdrowotne wody | * Profilaktyka zdrowotna | * Grypa | * Szczepienia ochronne | * Nauczanie i wychowanie | * Wypoczynek | * Bezpieczne miejsce pracy | DOPALACZE | ANKIETA | Ogłoszenia | Dostępność | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego