PSSE


Idź do treści

Skargi i wnioski

Struktura urzędu

Skargi i Wnioski

Rozpatrywanie skarg i wniosków

I. Składanie skarg i wniosków:

Pisemnie na adres urzędu:

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Ostrowcu Świętokrzyskim
ul. Smolna 3, 27 - 400 Ostrowiec Świętokrzyski


Ustnie do protokołu - każdy pracownik Urzędu ma obowiązek przyjąć skargę i sporządzić
protokół.


II. Forma wnoszenia skarg i wniosków:

  • pisemnie,
  • środkami komunikacji elektronicznej, w tym za pośrednictwem platformy ePUAP,
  • ustnie do protokołu (osobiście)


(osoba przyjmująca skargę lub wniosek sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie).

Skargi i wnioski muszą zawierać:

  • imię i nazwisko (nazwę) wnoszącego,
  • adres wnoszącego.


UWAGA: Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Aktualności | Koronawirus COVID-19 i Aktualnośći | Struktura urzędu | Ochrona Danych Osobowych | Pliki do pobrania | Stan sanitarny powiatu | Kontakt | | Badanie na nosicielstwo Salmonella, Shigella | Menu Tematyczne | * Bezpieczenstwo Zywnosci | Informacje dla rolników | * Monitoring wody | Bezpieczeństwo zdrowotne wody | * Profilaktyka zdrowotna | * Grypa | * Szczepienia ochronne | * Nauczanie i wychowanie | * Wypoczynek | * Bezpieczne miejsce pracy | DOPALACZE | ANKIETA | Ogłoszenia | Dostępność | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego